fbpx

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i rodzinnych domach dziecka dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł) jest przyznawany niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:
– rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko),
– opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
– opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną:
– za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu,
– za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny),
– za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS,
– za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
– osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40–18.00, os. Zgody 2 pok. 117 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40–15.30 ( w sierpniu w godz. 7.40–18.00).

W okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września wnioski można składać również w Urzędzie Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:
ul. Wielicka 28 A; w godz. 7.40–15.30
al. Powstania Warszawskiego 10; w godz. 7.40–15.30
Plac Wszystkich Świętych 3-4; w godz. 7.40–15.30
CH „Bonarka”, od poniedziałku do soboty; w godz. 10.00–18.00
CH „Bronowice”, od poniedziałku do soboty; w godz. 10.00–18.00
CH „Serenada”, od poniedziałku do soboty; w godz. 10.00–18.00

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds. Świadczeń Wychowawczych ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...