Fundacja „U-Work” działa na rzecz obywateli innych państw, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obywateli, Ukrainy oraz osób narodowości ukraińskiej, przebywających w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, mających zamiar przybyć do Polski lub UE. Działalność Fundacji jest realizowana poprzez upowszechnianie i propagowanie wśród osób innej narodowości wiedzy z zakresu prawa polskiego, w tym w szczególności prawa pracy, różnych aspektów odmienności kulturowych, ochrony wolności i praw człowieka, rozwoju demokracji, wspieranie i propagowanie integracji, tworzenie nowych i rozwijanie istniejących kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami, wsparcie studentów oraz osoby zainteresowane studiowaniem na uczelniach polskich.

Instagram

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский