Pomoc w rejestracji Sp. z o. o. w formie notarialnej.
Rejestracja firmy w Polsce – poważny krok dla początku własnego biznesu w Europie. To możliwość otrzymać Kartu pobytu (zezwolenie na tymczasowy pobyt), możliwość zarejestrowania samochodu na firmę, dostępność kredytów z europejskimi stawkami.

Rejestracja Notarialna jest obowiązkowa, jeśli potrzebny jest indywidualny statut. Procedura rejestracji odbywa się bezpośrednio na terytorium Polski, w obecności założycieli czy ich przedstawicieli u notariusza. W takiej chronologii:
– Wybór prawnej formy firmy. Rekomendujemy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie sp. z o.o.);
Główne przewagi: gwarantowane są wszystkie prawa dla osoby prawnej, z innej strony ograniczona odpowiedzialność uczestników.

Podstawowe kroki rejestracji spółki :
1. Podpisać umowę spółki (akcyjnej umowy), która w tym wypadku powinna być załatwiona formalnie w formie notarialnego aktu (notarialnie poświadczona umowa). Więc, musicie odwołać się do notariusza.
2. Sformować kapitał zakładowy, minimalny rozmiar którego wynosi 5 000 złotych.
3. Wybrać Zarząd, rade nadzorczą, komisję rewizyjną , jeśli to wymaga się przepisami ustawodawstwa albo umowy spółki.
4.Zarejestrować spółkę w rejestrze przedsiębiorców Państwowego rejestru sądowego (polska abrewiatura – KRS). Z tym celem trzeba wypełnić odpowiednie oficjalne formularze: KRS – W3, KRS – WE, KRS – WK, KRS – WM (ich można роздрукувати ze strony internetowej).
5.Zaświadczenie o nadaniu identyfikacyjnego podatkowego numeru NIP (polska abrewiatura – NIP, formularz NIP 2), identyfikacyjne oświadczenie do Statystycznego kierowania o nadaniu numeru w Narodowym oficjalnym rejestrze subiektów narodowego gospodarstwa (polska abrewiatura – REGON, formularz RG – 1), a także oświadczenie płatnika rat do Państwowej ubezpieczeniowej spółki (polska abrewiatura – ZUS) pod warunkiem, że spółka zamierza z początku swojej działalności przyjmować na pracę pracowników, albo deklarację o tym, że spółka nie ma pracowników.
6.Potwierdzić uiszczenie opłaty sądowej (opłata sądowa za wnoszenie do rejestru składa 500 złotych, opłata za rozmieszczenie ogłoszenia w „Sądowym i gospodarczym monitorze” (Monitor Sądowy i Gospodarczy) – 100 złotych).
7.Wydrukować umowę spółki – 2 egzemplarzy, lista wspólników, w którym trzeba wskazać imiona i nazwiska albo nazwę każdego akcjonariusza, a także ilość i wartość nominalną jego udziałów.
8.Spis z listą nazwisk, imion i adresów członków Zarządu. Jeśli jest wybrana nadzorcza rada i rewizyjna komisja, to dołącza się spis z listą imion i nazwisk członków tych organów spółki. Również, oficjalnie uwierzytelnione podpisy osób, które mają prawo (pełnomocnictwo) przedstawiać spółkę (członków Zarządu).
9.Oświadczenie wspólników o tym, że wkłady w celu kształtowania statutowego kapitału były wniesione w całości.
10.Umowa dzierżawy/wynajmu pomieszczenia albo inny dokument, potwierdzają prawo do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro spółki (lokalizacja spółki) – 2 egzemplarzy
Założycielami lepiej aby były dwie osoby niż jedna, bo zgodnie z prawem polskim trzeba spłacać ZUS (składki do ZUS) przy obecności tylko jednego uczestnika.
Założyciele obierają Prezesa zarządu, który może działać w imieniu osoby prawnej bez powiernictwa, zakładać konto bankowe, lecz to nie daje prawa automatycznie uzyskać długoterminową wizę. Spółka może faktycznie pracować „bez dyrektora”, jeśli Prezes zarządu nie otrzyma statusu zatrudnionej osoby, co jest całkiem ekonomicznie , ponieważ zatrudniony dyrektor powinien otrzymywać pensję i płacać podatki.
Kapitał zakładowy sp. z o.o. ustalony na poziomie 5000 złotych, które nie obowiązkowo wnosić na rachunek przy odkryciu spółki.
Dowolne inne zmiany mogą być wykonaniu tylko notarialnie albo w sądzie.
Założyciele firmy w Polsce z Ukrainy muszą również zwrócić uwagę na tryb i warunki licencjonowania NBU na inwestycji za granicę, i o Umowie między Ukrainą i Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский