Na podstawie Karty Polaka:
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim

Potrzebne dokumenty:
– 3 egzemplarze wypełnionego wniosku na otrzymanie karty (WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT stały).
– zdjęcia – 4 ;
– paszport (dokument musi być ważny);
– Karta Polaka (2 kopie).
Brak obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский