Przygotowanie umowę sprzedaży Sp. z o. o.:

Władza Polski od 5 lat, aktywnie sprzyjała procesie zakładania firm przez cudzoziemców, tworząc możliwości stworzenia przedsiębiorstwa faktycznie bez znaczących ograniczeń, a także do uproszczonej rejestracji spółki przez Internet.
Na dzisiaj, faktem jest to, że znaczna część założonych firm w Polsce przez Ukraińców jest nieczynnych. Takie przedsiębiorstwo, z reguły, stwarza dyskomfort dla właścicieli i prezesów, ponieważ wymaga od ich pewnych wydatków i czasu dla administrowania polską firmą.

Co czynić z polską firmą, która z tych czy innych przyczyn nie pracuje – to pytanie, które zadaje sobie każdy właściciel.
Sprzedaż firmy jest jedna z rozpowszechnionych sposobów dla właścicieli polskiego przedsiębiorstwa w pozbyciu się obowiązku co do jego utrzymania i administrowania – to jest forma wywłaszczenia praw korporacyjnych osobom trzecim. Jednak, realizacja tego wariantu jest możliwa pod warunkiem kiedy są chętni do nabycia firmy.
Cały proces jest trwały i wieloetapowy, jednak przy braku innych wariantów, daje możliwość właścicielom biznesu zakończyć działalność w Polsce odpowiednio do wymogów ustawodawstwa, bez problemów.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский