Otrzymanie statusu rezydenta długoterminowego UE :
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim

To pozwolenie daje prawo na legalny pobyt w kraju, obowiązkowy on jest dla tych, kto zamierza pozostać w Polsce na stale. Można pracować albo studiować w dowolnym europejskim kraju bez dodatkowych dokumentów. Status rezydenta długoterminowego daje prawo zmienić swój pobytu na dowolny kraj, który wchodzi do UE. Zezwolenie na pobyt rezydenta udzielane jest bezterminowo. Wymianie podlega sama karta pobytu co 5 lat. Zezwolenie może być jednak cofnięte Nie wszyscy mogą otrzymać ten dokument , powinny być spełnione pewne przesłanki , albo chociażby jedna z nich:

– człowiek powinien przebywać w kraju nie mniej niż 5 lat na moment przedstawienia oświadczenia, i pobyt w kraju musi być tylko legalny;
– przyszły rezydent powinien studiować albo pracować w Polsce;
– posiadać polisę ubezpieczeniową;
– posiadać stały i dostateczny poziom miesięcznego dochodu.
Jeśli te przesłanki są spełnione, koniecznie mieć dokumenty:
– polisę ubezpieczeniową,
– dowód osobisty,
– 4 zdjęcia,
– dokumenty potwierdzające podstawy dla otrzymania karty.
Jeszcze jednym ważnym, dokumentem jest certyfikat o władaniu językiem polskim, poziom którego, według ostatnich danych (stanem na 2018 rok) powinien być co najmniej В1.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, następny etap – rozmowa kwalifikacyjna z Wojewodą, która odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda podejmuje główną decyzję. Dalej trzeba postawić stempel w dowodzie osobistym o tym, że wasze dokumenty przebywają w rozpatrzeniu. Jest to jedyne potwierdzenie tego, że legalnie przebywacie w kraju, lecz nawet mając jego, nie wolno jeździć do sąsiednich krajów UE. Należy sprawdzić, żeby urzędnicy nie zapomnieli postawić stempla w paszporcie, ponieważ jego brak może spowodować problematyczne sytuacje.
Dalej trzeba uiścić opłatę herbową, która wynosi w przybliżeniu 640 złotych (dokładną suma jest podana w Województwie) i czekać na wyniki rozpatrzenia sprawy. Zazwyczaj proces trwa do trzech miesięcy, w ten czas pozwala się pracować czy studiować.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский