Pomoc w poszukiwania mieszkania do wynajmu:
– pomożemy zawrzeć umowę najmu mieszkania lub domu
– udzielamy wsparcie prawne.
Istotną kwestią dla cudzoziemca przybywającego do polski jest mieszkanie . Jest potrzebne turystom, studentom a przede wszystkim pracownikom. W większości pracodawcy nie zabezpieczają obcokrajowcom miejsca zamieszkania. Muszą wtedy samodzielnie poszukać go dla siebie.
Główną różnicą przy zawieraniu umów najmu mieszkania w Polsce i Ukrainie jest to, że w Polsce ta umowa nie potrzebuje urzędowego potwierdzenia przez organy samorządu terytorialnego albo u notariusza. Więc dla podpisania umowy o wynajmu mieszkania koniecznie są następne dane:
– informacja o właścicielu (imię i nazwisko, numer dowodu, nr PESEL, miejsce zamieszkania);
– informacja o tym, kto dzierżawi mieszkanie (imię i nazwisko, numer dowodu, nr PESEL, miejsce zamieszkania);
– lokalizacja mieszkania (miasto, rejon, ulica i numer mieszkania);
– stan mieszkania i narzędzi elektrycznych, koniecznie z dodaniem materiałów (nie jest to obowiązkowym warunkiem, i lepiej wskazać, na wszelki wypadek) zdjęciowych;
– warunki wypowiedzenia umowy i obowiązki każdej strony w tym wypadku.

Warto wiedzieć o tym, że umowa najmu mieszkania daje prawo cudzoziemcom załatwić formalnie meldunek, lecz chodzi o to, że nie wszyscy Polacy chcą płacić dodatkowe podatki. Dlatego przed podpisaniem umowy warto uzgodnić z właścicielem dany fakt.
Koszt najmu mieszkania różni się w zależności od miasta i może wynosić od 900 zł i więcej. Dodatkowo, co miesiąc najemca opłaca usługi komunalne, koszt których może wynieść ponad 200 złotych, a w pewnych wypadkach nawet osiągać 600 złotych. Wynajęcie mieszkania w Polsce nie jest skomplikowaną sprawą, jedynie lepiej jak najwcześniej zająć się jego poszukiwaniem, wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский