Na podstawie nauki w szkole policealnej: – pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów – udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje – pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim Potrzebne dokumenty: – 3 egzemplarze wypełnionego wniosku na otrzymanie karty (WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY). – 4 nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);. – oryginał paszportu + 2 kopie (wszystkie strony paszportu ); – Potwierdzenie opłaty za kartę czasowego pobytu 340 zł (można opłacić na miejscu); – Ubezpieczenie zdrowotne , które pokrywa koszt leczenia w Polsce w ciągu całego okresu pobytu (załatwić formalnie można na Ukrainie). – Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole policealnej (tylko dla dziennej formy nauczania) – Potwierdzenie tymczasowego meldunku.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский