O PROJEKCIE

Punkt informacyjny dla obcokrajowców – to miejsce, gdzie każdy obcokrajowiec,  mieszkający w Krakowie uzyska potrzebną mu informację.

Batorego 2 to nie tylko miejsce gdzie udzielamy informacji ale jest to także przestrzeń integracji i realizacji projektów dla obcokrajowców.

Udzielamy informacji w zakresie:

  • przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
  • sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
  • dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
  • uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
  • edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
  • dostępu do kultury;
  • procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.).

Odwiedź Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i weź udział w konsultacjach specjalistycznych oraz spotkaniach tematycznych. Poszerz swoją wiedzę oraz zwiększ aktywność obywatelską.

Informację będzie można uzyskać w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, a po uprzednim uzgodnieniu także w innych językach (hiszpański, arabski).

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский