GDZIE BĘDĘ MIESZKAĆ?

Znalezienie mieszkania w Polsce samodzielnie bez pośredników, jest w całości realne. Jeśli znaleźliście przyzwoity lokal to możecie od razu umówić się i go obejrzeć. Dzięki on-line serwisom, jak OLX.pl, Avito i innym, mieszkanie w Polsce może znaleźć sobie ktokolwiek. Warto podczas poszukiwań stancji skorzystać z różnych funkcji wyszukiwania jakie daje serwis. W wyszukiwarce ogłoszeń możemy wybrać jakiego typu nieruchomości poszukujemy, czy jest to mieszkanie czy pokój, zawężenie lokalizacyjne można określić wybierając miejscowość i dzielnicę, a następnie preferowane ceny i powierzchnie lokali. Przy podpisywaniu umowy najmu należy ustalić z właścicielem mieszkania co wchodzi w skład kwoty czynszu. Należy dowiedzieć się jak rozliczane są opłaty, np.: czy rachunki za wodę są zryczałtowane. Warto zapytać właściciela jakie są mniej więcej koszty stałych miesięcznych rachunków na podstawie doświadczeń poprzednich lokatorów. Można poprosić o przedstawienie rachunków z ostatnich miesięcy.

This post is also available in: polski

CZY MOGĘ IŚĆ BEZPŁATNIE DO LEKARZA?

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp. By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, należy opłacać składki wynikające z umowy ubezpieczeniowej (np. co miesiąc). stnieją dwa rodzaje ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) – obowiązkowe i dobrowolne. Ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać na tych samych zasadach obie grupy ubezpieczonych w NFZ. 

Z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którzy należą do jednej z poniższych grup:
1. Zatrudnieni w Polsce.
W Polsce wszystkie osoby legalnie zatrudnione – w tym także cudzoziemcy – są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że pracownik może bezpłatnie korzystać ze świadczeń zdrowotnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia.
2. Członkowie rodzin ubezpieczonych, w tym członkowie rodzin osób zatrudnionych. Członkami rodziny ubezpieczonego, którzy mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak ubezpieczony.
3. Uchodźcy (status uchodźcy musi być uznany w Polsce) oraz cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie – program taki trwa 12 miesięcy.
4. Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy (ubezpieczeniem mogą być objęci także członkowie rodziny zarejestrowanego bezrobotnego, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu).
5.  Osoby przebywające na terytorium Polski ubezpieczone w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w którego skład wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

This post is also available in: polski

CZY MUSZĘ PŁACIĆ PODATKI?

Jeżeli pracowałeś w zeszłym roku i dostałeś od pracodawcy PIT-11, to musisz na stronie podatki.gov.pl sprawdzić wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe. 
Teraz możesz:
– zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
– jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
wspólne z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci
– zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
– zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
– dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
– odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
– nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.
W końcu możesz zaakceptować i wysłać zeznanie oraz pobrać UPO.

This post is also available in: polski

JAK WYROBIĆ PESEL?

Otrzymanie numer PESEL dla cudzoziemców w Polsce z 1 stycznia 2018 stało się prostsze. PESEL mają wszyscy cudzoziemcy, którzy posiadają tymczasowy meldunek czy stały pobyt na terytorium Polski. PESEL nadaje administracja gminy. Do otrzymania numeru, konieczne jest udanie się do odpowiedniej administracji miejsca meldunku, przy czym nie ma znaczenia czy meldunek będzie stały czy tymczasowy. Przy otrzymaniu meldunku nadawany jest numer PESEL.
W polskim numerze PESEL jest zaszyfrowana pewna informacja. Składa się on z 11 cyfr:
-pierwsze dwie cyfry – to ostatnie cyfry roku urodzenia człowieka;
-następne dwie wyznaczają miesiąc urodzenia;
-piątą i szóstą cyfrą zaznacza się dzień miesiąca urodzenia;
-przedostatnia cyfra – płeć (0,2,4,6,8 – żeńska, 1,3,5,7,9 – męska);
-ostatnia cyfra – kontrolna liczba.

This post is also available in: polski

JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ?

 

Zadajesz sobie pytanie, dlaczego nie możesz znaleźć fajnej pracy? Albo nawet jakiejś pracy? Może mam nieodpowiednie wykształcenie lub za małe doświadczenie? A może inni kandydaci mogą pochwalić się specjalistycznymi umiejętnościami?
1. Napisz CV i list motywacyjny jako świetnego kandydata.
2 .Odpowiednio przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną, przeczytaj informację o firmie, jeżeli jest taka możliwość dowiedz się z kim będzie przeprowadzona rozmowa, przeczytaj czym się zajmuje w firmie ta osoba i przygotuj ciekawe pytania dotyczące twojego stanowiska.
3. Pokaż swoje zalety, wytłumacz dlaczego warto Cię zatrudnić.
4. Zadbaj o tzw. networking i buduj bazę “znajomości”, pokaż że znasz znanych osób w swojej dziedzinie, czytasz, obserwujesz, interesujesz się życiem profesjonalnym.
5. Wolontariat i praktyki zamiast przerwy w zatrudnieniu. Nie traktuj tych zajęć jako „wyzysku”. Spójrz na nie pod kątem swojego CV. Pracując nad projektami, które są zbieżne z Twoim doświadczeniem, zyskujesz wiedzę i kolejne kontakty.

No i powodzenia!

This post is also available in: polski

This post is also available in: polski