Fundacja U-Work w ramach działalności Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i nie tylko aktywnie pomaga migrantom w sprawach legalizacji pracy. Procedura zatrudnienia cudzoziemców w wielu kwestiach różni się od procesu zatrudnienia obywateli polskich. To powoduje, że pracodawcy polscy zderzają się z problemami w przyjmowaniu do pracy obcokrajowców. Nie są świadomi tego, że dla legalnego zatrudnienia osoby z zagranicy nie wystarczy jedynie podpisać umowę o pracę. W tej sytuacji niezbędne jest wyrobienie dodatkowych dokumentów, takich jak zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi uzyskiwane w Urzędzie Pracy. Żeby pomóc zarówno pracodawcom jak i pracownikom, Fundacja nadaje konsultacje i wsparcie prawne w zakresie legalizacji pracy, informuje pracowników z zagranicy o ich prawach i obowiązkach w pracy, o dokumentach niezbędnych dla legalnego zatrudnienia oraz działaniach, które trzeba podjąć z obu stron, żeby ta praca była legalna. W bardziej skomplikowanych sytuacjach pomagamy w napisaniu skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. W szczególnie trudnych przypadkach nasz prawnik asystuje w złożeniu pozwu do Sądu Pracy. Także organizujemy spotkania tematyczne w zakresie legalizacji pracy oraz konsultacje z ekspertami PIP.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский