Migracja do Polski jest zjawiskiem, które dopiero od niedawna staje się przedmiotem pogłębionej refleksji. Wśród cudzoziemców, którzy docierają do naszego kraju, przeważają przybysze z państw byłego ZSRR, głównie Ukraińcy i Białorusini.Jednym z kluczowych zagadnień interdyscyplinarnego obszaru dotyczącego międzynarodowych przepływów ludności jest sprawa dostosowania osób nowo przybyłych do polskiej kultury i również obywateli Polski do obcowania z przedstawicielami odmiennych kultur. Z jednej strony imigranci muszą nauczyć się żyć w społeczeństwie, do którego przybyli. Z drugiej, obecność przedstawicieli innej kultury zmusza autochtonów do zmiany swoich własnych reguł społecznych. Proces ten nazywa się integracją i jest warunkiem uniknięcia konfliktów między napływającymi a społecznościami, które goszczą imigrantów.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский