Migracja do Polski jest zjawiskiem, które dopiero od niedawna staje sięprzedmiotem pogłębionej refleksji. Wśród cudzoziemców, którzy docierają do naszego kraju, przeważają przybysze z państw byłegoZSRR, głównie Ukraińcy i Białorusini.Jednym z kluczowych zagadnień interdyscyplinarnego obszaru dotyczącego międzynarodowych przepływów ludności jest sprawa dostosowaniaosób nowo przybyłych do polskiej kultury i również obywateli Polski doobcowania z przedstawicielami odmiennych kultur. Z jednej strony imigranci muszą nauczyć się żyć w społeczeństwie, do którego przybyli. Z drugiej, obecność przedstawicieli innej kultury zmusza autochtonów do zmiany swoich własnych reguł społecznych. Proces ten nazywa się integracją i jest warunkiem uniknięcia konfliktów między napływającymi a społecznościami, które goszczą imigrantów.