Każdy cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski w celu podjęcia pracy, nauki lub turystycznie musi posiadać odpowiednie pozwolenia. Jest wiele dokumentów umożliwiających przebywanie w Polsce. Różnią się trwałością, ulgami i prawami. Tak na przykład można wjechać na podstawie jednej wizy turystycznej i w ciągu 21 dni opuścić kraj. Można również prawidłowo wypełnić dokumenty (jedną z kart pobytu) i zostać w Polsce rok lub dłużej. Legalnie pracować i cieszyć się życiem! Chcemy zaoferować naszą pomoc popartą doświadczeniem ! W tym artykule przedstawimy w jaki sposób możemy pomóc aby znacznie ułatwić przebywanie każdego cudzoziemca w Polsce.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский