Przedłużenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS:

Żeby rozpocząć działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca, bez względu na to, która będzie to forma prawna jego firmy, musi zarejestrować ją odpowiednio do formy w danym rejestrze:
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
Centralnej ewidencji i informacji o gospodarczej działalności (CEIDG),
Rejestrze przedstawicielstw cudzoziemskich przedsiębiorców.
KRS – to centralizowana baza danych, składa się z trzech oddzielnych rejestrów :
– rejestrowi przedsiębiorców;
– rejestrowi zjednoczeń, innych społecznych i fachowych organizacji, funduszy i społecznych zakładów lecznictwa;
– rejestrowi niewypłacalnych dłużników.
KRS zawiera informację o prawnym statusie zarejestrowanego podmiotu(czyli, przedsiębiorstwa, zjednoczenia itp), główne wiadomości o jego finansach i przedstawicielach.
Rejestrować się w KRS można przez elektroniczny dostęp do sądowych rejestrów (wykorzystując tę możliwość, nie trzeba osobiście zwracać się do sądu, żeby zarejestrować subiekt ).

Opłata za przedstawienie oświadczenia o wnoszeniu spółki w KRS składa 500 złotych.
W KRS rejestrują się takie formy gospodarczej działalności :

1. Spółka jawna.
2. Spółka komandytowa.
3. Spółka komandytowo-akcyjna.
4. Spółka partnerska.
5. Spółka akcyjna.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский