Na podstawie pracy:
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim
Wykaz niezbędnych dokumentów:
– 4 formularze wypełnionego wniosku na otrzymania karty (WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY).
– 4 nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);.
– Ważny dokument, który daje prawo do wyjazdu zagranicę (paszport zagraniczny, 2 kserokopie + oryginał do wglądu), w szczególnym przypadku można przedstawić inny rodzaj dokument potwierdzającego tożsamość osoby.
– Potwierdzenie uiszczenia opłaty — 340 +100 złotych, można zapłacić w kasie urzędu.
– Ubezpieczenie zdrowotne od polskiej firmy ubezpieczeniowej NFZ, PZU (czasem można i ukraińskie, ale z tłumaczeniem na polski).
– Zaproszenie (Oświadczenie), na podstawie którego wydana została półroczną wiza robocza lub wojewódzkie zaproszenie (zezwolenie na pracę), na podstawie którego wydana została roczna wiza robocza.
– Umowę o pracę (umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieło).

Konieczne może być również:
– Zaświadczenie o tym, że na stanowisko nie pretendują bezrobotni Polacy – jest wymagane jeżeli cudzoziemiec przepracował na jednym miejscu i tym samym stanowisku mniej niż 3 miesięcy (wniosek składa pracodawca).
– Umowa najmu lokalu.
– Zaświadczenie od pracodawcy, że może kontynuować z umowę po zakończeniu ważności wizy і otrzymania karty pobytu.
– Zaświadczenie z urzędu skarbowego, deklaracji PIT-37 lub PIT-40 za poprzedni rok (w przypadku ubiegania się o kolejne zezwolenie).
– Zaświadczenie o braku zadłużenia z podatkami.
– Akt urodzenia (z tłumaczeniem).
– Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego (z tłumaczeniem).
– Zaświadczenie o niekaralności.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский