Misja Fundacji U-Work również polega w aktywnym wspieraniu studentów, przyjeżdżających do Polski na studia oraz osób zainteresowanych studiowaniem na uczelniach polskich. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba studentów z zagranicy. Nowo przybyłe osoby na początku mają problemy z adaptacją, nie wiedzą jak sobie poradzić w nieznanym mieście i w warunkach obcej kultury. Więc, zadaniem Fundacji jest pomóc studentom w dostosowaniu się do nowego środowiska. Jest ono realizowane poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, podczas których opowiadamy o prawach i obowiązkach obcokrajowców w Polsce, o możliwościach rozwoju dla studentów, o tym jak załatwić podstawowe sprawy życiowe; poprzez wydawanie drukowanego informatora „Nowi krakowianie poznają swoje miasto”, w którym znalazła się informacja o tym jak „przeżyć” pierwsze tygodnie na uczelni, jak posługiwać się komunikacją miejską, gdzie tanio zjeść lub zrobić ksero, do którego właściwego urzędu się udać, jak wziąć udział w programach wymiany studenckiej. Fundacja również oferuje praktyki studenckie i programy wolontariackie, podczas których można otrzymać doświadczenie pracy w wielokulturowym zespole oraz nabyć korzystnej wiedzy.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский