Nasze projekty

Projekty realizowane:

Projekty zrealizowane:

Nowi Krakowianie poznają swoje miasto

Instagram

REJESTRUJEMY NASZE DZIECKO
Po narodzinach dziecka należy je zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Sprawę tę można zrealizować:
- osobiście w urzędzie stanu cywilnego

Po urodzeniu się dziecka szpital  sporządza kartę urodzenia i  w terminie 3 dni od daty jej sporządzenia dostarcza ją do urzędu stanu cywilnego. Karta urodzenia jest podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka w urzędzie dokonuje matka lub ojciec dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

Dzieci urodzone w szpitalach: Uniwersyteckim, Narutowicza, Czerwiakowskiego, Femina należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29, Referat Rejestracji Bieżącej, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel.12 616 55 44, faks. 12 616 55 20, e-mail: sc.umk@um.krakow.pl

Dzieci urodzone w szpitalach : Żeromskiego, Rydygiera, Ujastek należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, 31-949 Kraków, os. Zgody 2, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, III piętro , tel. 12 616 88 56, e-mail: sc.umk@um.krakow.pl

Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.

Po upływie tego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi z urzędu akt urodzenia, nada dziecku imię oraz pisemnie poinformuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedstawić:
1. dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, 
2. pełnomocnictwo – w przypadku zgłoszenia urodzenia przez pełnomocnika.
Pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo podpisane przez jednego z rodziców dziecka (z pełnomocnictwa powinno wynikać kto, komu i w jakiej sprawie go udziela). Jeżeli pełnomocnikiem nie jest wstępny(np. babcia lub dziadek dziecka), zstępny (np. inne dorosłe dziecko  rodziców) lub rodzeństwo rodzica udzielającego pełnomocnictwa – wówczas obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Bezpośrednio po rejestracji w urzędzie stanu cywilnego otrzymuje się:
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
• powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
• zaświadczenie o zameldowaniu.
REJESTRUJEMY NASZE DZIECKO Po narodzinach dziecka należy je zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Sprawę tę można zrealizować: - osobiście w urzędzie stanu cywilnego Po urodzeniu się dziecka szpital sporządza kartę urodzenia i w terminie 3 dni od daty jej sporządzenia dostarcza ją do urzędu stanu cywilnego. Karta urodzenia jest podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka w urzędzie dokonuje matka lub ojciec dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Dzieci urodzone w szpitalach: Uniwersyteckim, Narutowicza, Czerwiakowskiego, Femina należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29, Referat Rejestracji Bieżącej, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel.12 616 55 44, faks. 12 616 55 20, e-mail: sc.umk@um.krakow.pl Dzieci urodzone w szpitalach : Żeromskiego, Rydygiera, Ujastek należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, 31-949 Kraków, os. Zgody 2, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, III piętro , tel. 12 616 88 56, e-mail: sc.umk@um.krakow.pl Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka. Po upływie tego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi z urzędu akt urodzenia, nada dziecku imię oraz pisemnie poinformuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedstawić: 1. dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, 2. pełnomocnictwo – w przypadku zgłoszenia urodzenia przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo podpisane przez jednego z rodziców dziecka (z pełnomocnictwa powinno wynikać kto, komu i w jakiej sprawie go udziela). Jeżeli pełnomocnikiem nie jest wstępny(np. babcia lub dziadek dziecka), zstępny (np. inne dorosłe dziecko rodziców) lub rodzeństwo rodzica udzielającego pełnomocnictwa – wówczas obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Bezpośrednio po rejestracji w urzędzie stanu cywilnego otrzymuje się: • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, • zaświadczenie o zameldowaniu.
Соціологічне дослідження «Українська спільнота у Польщі»🇺🇦 Шановні друзі, ми хотіли б запросити Вас до участі у дослідженні «Українська спільнота у Польщі», що проводиться програмою соціології Українського Католицького Університету (м. Львів). Які цілі цього дослідження?
Головною метою дослідження є з’ясування спектру проблем, що постають перед українцями, які знайшли для себе в Польщі місце для життя і працевлаштування.
Ключовою місією цього проекту є інформування відповідних керівних структур про життя громадян України закордоном та формування нормального тла для вибудовування партнерства, взаємодії, співпраці між українцями незалежно від місця їхнього перебування.

Кого ми опитуємо?
Українців, що працюють та проживають у Польщі з 1991 року та досягли віку 18 років.

Чому Ваша участь є важливою?
З огляду на Ваш життєвий досвід, Ви є експертом в питаннях адаптації та повсякденного життя людей, які обрали стратегію переселення чи працевлаштування в іншій країні. Ми переконані, що завдяки нашій співпраці переосмислення відносин між українцями різних країн стане реальною перспективою.

Де я можу знайти більш детальну інформацію про ваш проект та дослідницьку групу?
Якщо у Вас з’являться запитання до дослідження, або ж Вас цікавить діяльність Соціологічної лабораторії Українського католицького університету, Ви можете в будь-який момент звернутися до працівників університету українською, російською чи англійською мовами.
Соціологічне дослідження «Українська спільнота у Польщі»🇺🇦 Шановні друзі, ми хотіли б запросити Вас до участі у дослідженні «Українська спільнота у Польщі», що проводиться програмою соціології Українського Католицького Університету (м. Львів). Які цілі цього дослідження? Головною метою дослідження є з’ясування спектру проблем, що постають перед українцями, які знайшли для себе в Польщі місце для життя і працевлаштування. Ключовою місією цього проекту є інформування відповідних керівних структур про життя громадян України закордоном та формування нормального тла для вибудовування партнерства, взаємодії, співпраці між українцями незалежно від місця їхнього перебування. Кого ми опитуємо? Українців, що працюють та проживають у Польщі з 1991 року та досягли віку 18 років. Чому Ваша участь є важливою? З огляду на Ваш життєвий досвід, Ви є експертом в питаннях адаптації та повсякденного життя людей, які обрали стратегію переселення чи працевлаштування в іншій країні. Ми переконані, що завдяки нашій співпраці переосмислення відносин між українцями різних країн стане реальною перспективою. Де я можу знайти більш детальну інформацію про ваш проект та дослідницьку групу? Якщо у Вас з’являться запитання до дослідження, або ж Вас цікавить діяльність Соціологічної лабораторії Українського католицького університету, Ви можете в будь-який момент звернутися до працівників університету українською, російською чи англійською мовами.
INICJATYWA LOKALNA 
Jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej mogą złożyć: - Mieszkańcy – minimum 2 osoby. - Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), które mają siedzibę na terenie Gminy za wyjątkiem spółdzielni socjalnych. 
Wniosek może dotyczyć takich działań jak: - Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - Działalności charytatywnej, - Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - Działalności na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego, - Kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - Promocji i organizacji wolontariatu, - Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, - Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - Porządku i bezpieczeństwa publicznego, - Rewitalizacji.
Wniosek można złożyć: - osobiście poprzez doręczenie do Biura MOWIS, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, - za pomocą poczty, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miasta Krakowa - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków. Ocena wniosków odbywa się według takich kryteriów jak: 
1. Celowość – poprzez określenie znaczenia dla społeczności lokalnej. 
2. Wkład pracy społecznej w realizację zadania. 
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy.
INICJATYWA LOKALNA Jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej mogą złożyć: - Mieszkańcy – minimum 2 osoby. - Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), które mają siedzibę na terenie Gminy za wyjątkiem spółdzielni socjalnych. Wniosek może dotyczyć takich działań jak: - Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - Działalności charytatywnej, - Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - Działalności na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego, - Kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - Promocji i organizacji wolontariatu, - Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, - Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - Porządku i bezpieczeństwa publicznego, - Rewitalizacji. Wniosek można złożyć: - osobiście poprzez doręczenie do Biura MOWIS, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, - za pomocą poczty, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miasta Krakowa - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków. Ocena wniosków odbywa się według takich kryteriów jak: 1. Celowość – poprzez określenie znaczenia dla społeczności lokalnej. 2. Wkład pracy społecznej w realizację zadania. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)💰
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  i rodzinnych domach dziecka dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł) jest przyznawany niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać: - rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko), - opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, - opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)💰 Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i rodzinnych domach dziecka dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł) jest przyznawany niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać: - rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko), - opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, - opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko.