Na podstawie miejsca stałego pobytu :
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim

– 3 egzemplarze wypełnionego wniosku na otrzymanie karty (WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY).
– zdjęcia – 4 ;
– paszport (dokument musi być ważny);
– dokumenty, potwierdzające podstawę do otrzymania KSP, są zaznaczone w ankiecie, w naszym wypadku to dowody pobytu cudzoziemca na terytorium Polsce nie mniej 5 lat;
– potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (640.00 złotych).
W zależności od okoliczności albo miejscowych norm Województwa mogą przydać się inne dokumenty na Kartę stałego pobytu:

Dla dzieci jest potrzebne żeby rodzice (ojciec, kurator) mieli zamieszkanie, Kartę rezydenta długoterminowego UE albo obywatelstwo Polski, również nadaje się dokument na dziecko – świadectwo o urodzeniu i kopie dokumentów rodziców (ojca, kuratora).
W wypadkach humanitarnej obrony, uchodźców, wypadków handlu ludźmi i nadają się dokumenty, co potwierdza dane statusy.
Inne dokumenty, których urzędnicy UW poproszą o dostarczenie.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский