Na podstawie nauki na uniwersytecie:
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim

Сo rocznie zwiększa się liczba ukraińskich studentów, którzy pragną otrzymać wykształcenie wyższe poza granicami ojczystego kraju. Nierzadko ich wybór pada właśnie na Polskę, ponieważ kraj ten proponuje dobre warunki kształcenia wraz z odpowiednimi perspektywami. Zamiary młodych ludzi w całości są zrozumiałe. Każdy chce otrzymać najlepszy poziom edukacji, żeby w przyszłości zbudować świetną karierę, jak we własnym kraju, tak i poza jego granicami .

Wykaz niezbędnych dokumentów tylko dla studentów stacjonarnych:

– Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek wypełniony w formie papierowej w języku polskim.
– Kopia paszportu zagranicznego wraz z oryginałem do wglądu
-4 zdjęcia 3,5cm x 4,5cm .
– Potwierdzenie opłaty skarbowej (karty pobytu na sumę 340 złotych dla studentów, można opłacić w kasie urzędu)
– Świadectwo o przyjęciu na studia (zаświadczenie o przyjęciu na studia.)
– Zaświadczenie, o koniecznych finansach do przeżycia : stypendium, umowa o pracę albo wyciąg z rachunku (minimum na przeżycie 800 złotych na 1 miesiąc).
Komplet przedstawionych powyżej dokumentów wystarczy do otrzymania karty czasowego pobyty dla studenta.

Dodatkowo konieczne może być:
– Ubezpieczenie zdrowotne.
– Кopia opłaty za nauczanie (lub zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą za nauczanie). Taki wyciąg można otrzymać w księgowości Uczelni.
– Kopia świadectwa o urodzeniu (wyjątkowo dla pierwszej karty pobytu) z tłumaczeniem na język polski, a także oryginał do wglądu.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский