Pomoc w przygotowaniu dokumentów przy kupnie samochodu oraz rejestrację samochodu na firmę w Polsce:

Dokumenty, konieczne dla podania oświadczenia:
Wypełniony wniosek na rejestrację pojazdu – wzór wniosku;
-Świadectwo o prawie własności do pojazdu, na przykład:
umowa kupna-sprzedaży, umowa darowania, faktura VAT;
-Karta pojazdu, jeśli ona była wydana;
-Świadectwo o rejestracji pojazdu z aktualną datą przeglądu technicznego ;
-Tablica rejestracyjna samochodu z numerami ;
-Pełnomocnictwo, jeśli Wasze interesy reprezentuje inna osoba – wzór pełnomocnictwa;
-W razie, jeśli właścicielem samochodu jest osoba fizyczna, jest potrzebny dokument, który potwierdza osobę : dowód osobisty albo inny dokument z fotografią;
-W razie, jeśli właścicielem samochodu jest osoba prawna, potrzebna aktualny wyciąg z KRS. Działania, związane z rejestracją pojazdu, w imieniu osoby prawnej mogą spełniać tylko są upoważnione na to osoby ;

Jeżeli właścicielem samochodu jest firma zagraniczna, trzeba świadectwo o wnoszeniu zapisu do rejestru przedstawicielstw cudzoziemskich przedsiębiorstw, wydane przez Ministra Gospodarki, albo aktualny wyciąg z KRS dla filii zagranicznego przedsiębiorstwa.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский