Informator krakowskiej rodziny – to poradnik już po raz kolejny sporządzony przez Urząd Miasta we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W niniejszej edycji zaktualizowanej na podstawie życzeń mieszkańców Krakowa zostały wyświetlone takie kwestie jak przyjmowanie i załatwianie spraw urzędowych, możliwość występowania i ubiegania się o świadczenia, wspieranie rodzin czy też propozycje spędzenia wolnego czasu w rodzinnym gronie. Oprócz tych informacji, mieszkańcy mogą także pozyskać wiedzę na temat usług edukacyjnych, medycznych czy profilaktycznych – w tym wykaz jednostek wychowawczo- edukacyjnych, placówek medycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych a także szpitali czy aptek.

Informacja została podzielona na rozdziały wg tematyki:
1. “Zakładamy rodzinę w Krakowie”, w którym jest umieszczona informacja o procedurze założenia małżeństwa, rejestracji nowo narodzonego dziecka, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim i td.
2. “Moje miasto Kraków”, gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania odnośnie procedur dla obcokrajowców, płacenia podatków, podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zarządzania odpadami.
3. “Opieka i edukacja naszych dzieci”, gdzie znalazła się korzystna informacja na temat żłobków, przedszkoli, edukacji szkolnej, egzaminów maturalnych, studiów, a także kursów, szkoleń i stażów.
4. “Kraków wspiera rodzinę”, rozdział, z którego można dowiedzieć się o wsparciu finansowym i pozafinansowym, świadczeniach wychowawczych 500+ i 300+, Karcie Krakowskiej i td.
5. “Miasto w rękach mieszkańców”, w którym jest zamieszczona informacja o budżecie obywatelskim, inicjatywie lokalnej oraz Centrum Obywatelskim.
6. “Aktywna rodzina w Krakowie – kultura, sport i rekreacja”, w którym pisze się o tym, jak ciekawie spędzić czas wolny z rodziną lub wyjechać na urlop.
7. “Rodzina u lekarza”, tutaj jest umieszczona informacja o tym, jak zgłosić się i wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak zmienić lekarza, kiedy można dzwonić po karetkę i inne.
8. “Rodzina w komunikacji miejskiej”, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych liniami dziennymi i nocnymi, informacja o bilecie mieszkańca.
9. “Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie”, rozdział, w którym jest umieszczona informacja o tym, jak zorganizować bezpłatny dowóz do szkół i przedszkoli, dostać specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak otrzymać orzecznictwo o niepełnosprawności i td.
10. “Senior w krakowskiej rodzinie”, w którym znalazła się informacja na temat Klubu Samopomocy, Krakowskiego Centrum Seniora, opieki domowej i td.
11. “Pochówek w Krakowie”.
W załączniku zostały umieszczone ważne telefony i adresy oraz spis wykazów instytucji.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский