Przygotowanie dokumentów związanych z urodzeniem dziecka. Otrzymanie pomocy 500+ :
– pomagamy wypełnić, skompletować komplet dokumentów
– udzielamy wsparcie prawne oraz niezbędne konsultacje
– pomagam w składaniu dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim

Program Rodzina 500+ (Rodzina 500+) – to państwowy program, celem którego jest finansowe wsparcie rodzin w edukacji dzieci, a także wzrost współczynnika urodzeń i poprawa sytuacji ludnościowej w Polsce. Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Według programu, na drugie i każde następne dziecko udziela się państwowej pomoc 500 złotych na miesiąc. Również, wsparcie należy się i na pierwsze dziecko w razie, jeżeli dochód na członka rodziny wynosi mniej niż 800 złotych na miesiąc. Jeżeli rodzina wychowuje dziecko z ograniczonymi możliwościami, to pomoc wypłacana jest przy średnim dochodzie na członka rodziny poniżej 1200 złotych na miesiąc. Dla cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce, również należy się program Rodzina 500+, i mogą otrzymać państwowe wsparcie. Powinni odpowiadać jednemu z następujących kryteriów :
– mieszkać rodziną na terytorium Polski i być obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiej ekonomicznej strefy albo Szwajcarii,
– zamieszkiwać rodziną na terytorium Polski i mieć tymczasowe zezwolenie na pobyt (pobyt czasowy) na mocy pracy, wysokiej kwalifikacji zatrudnienia,
– zamieszkiwać z rodziną w Polsce i mieć kartę pobytu ze znakiem „dostęp do rynku pracy”.
Żeby otrzymać pomoc 500 złotych na dziecko, należy złożyć wniosek . Można to zrobić bezpośrednio w Urzędzie gminy, tak jak i przez Internet. Po to, żeby otrzymać pomoc na pierwsze dziecko, koniecznie złożyć dokumenty potwierdzające Wasze dochody (muszą być mniejsze niż 800 złotych na członka rodziny miesięcznie, albo mniejsze niż 1200 złotych w razie dziecka z ograniczonymi możliwościami). Na drugie i kolejne dziecko, nie trzeba potwierdzać swojego dochodu .
Oświadczenie uczestnictwa w programie Rodzina 500+ koniecznie składać raz na rok, który rozpoczyna się 1 października i kończy się 30 września następnego roku (na przykład, z 1 października 2017 roku po 30 wrzesień 2018 roku).
Gdzie złożyć podanie na uczestnictwo w programie Rodzina 500+?
Podanie można złożyć w urzędzie miasta albo urzędzie gminy, a także w innych służbach, określonych w Waszej gminie. Można go składać osobiście, jak i przesłać pocztą. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia na portalu PUE ZUS w formie elektronicznej, posługując się systemem ePUAP.
Wymagane Dokumenty:
– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
-Kartę pobytu.
Mogą być przydatne dodatkowe dokumenty, na przykład, świadectwo o rozwodzie.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский