Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

– to miejsce, gdzie każdy obcokrajowiec, mieszkający w Krakowie uzyska potrzebną mu informację.

Batorego 2 to nie tylko miejsce gdzie udzielamy informacji ale jest to także przestrzeń integracji i realizacji projektów dla obcokrajowców.

Udzielamy informacji w zakresie:
• przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
• sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
• dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
• uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
• edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
• dostępu do kultury;
• procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.).

Odwiedź Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i weź udział w konsultacjach specjalistycznych oraz spotkaniach tematycznych. Poszerz swoją wiedzę oraz zwiększ aktywność obywatelską.

Oferujemy konsultacje:
• prawne,
• psychologiczne,
• edukacyjne,
• z doradcą zawodowym,
• ekonomiczne/finansowe,
• z Państwową Inspekcją Pracy (PIP),
• z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
• z Grodzkim Urzędem Pracy.

Informację będzie można uzyskać w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, a po uprzednim uzgodnieniu także w innych językach (hiszpański, arabski).

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 14:00-19:00
środa 8:00-13:00
czwartek 14:00-19:00
piątek 8:00-13:00
sobota 10:00-14:00
(każda trzecia sobota miesiąca)
niedziela 10:00-14:00
(każda trzecia niedziela miesiąca)

tel. +48 12 312 0646
info@migrant.krakow.pl

 

 
 
 

Enter street adress here. Or any other information you want.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский