Założeniu profilu ePUAP: w razie konieczności udzielamy wsparcie prawne i konsultacje oraz przy posiadaniu potrzebnych dokumentów pomożemy otrzymać profil ePUAP.
Polska ma bezpłatny system ePUAP, który zajmuje się wydaniem wykwalifikowanych potwierdzonych podpisów.
Po to, żeby otrzymać dany podpis koniecznie mieć PESEL (polski analog identyfikacyjnego numerowi płatnika podatku) i potwierdzić Waszą osobowość w jednym z punktów upoważnionych potwierdzić Waszą osobowość ( polski bank).
Procedurę rejestracji koniecznie rozpocząć w systemie ePUAP.
Z dokumentów konieczna kopia paszportu zagranicznego i dokument który potwierdza meldunek.
Jeśli nie możecie być obecny przy podaniu tego oświadczenia możemy otrzymać dokument dla Was, wtedy do pakietu dokumentów koniecznie dodać wasze powiernictwo na naszego współpracownika. A także odprawić kopię Waszego paszportu, uwierzytelnionego u notariusza w kraju pobytu, który będziemy tłumaczyły w Polsce na język urzędowy.
Po otrzymaniu PESEL, w osobistym gabinecie na stronie internetowej ePUAP trzeba uruchomić procedurę potwierdzenia Waszej osobowości. Lista punktów znajduje się na stronie internetowej systemu ePUAP .
To można czynić nie tylko w Polsce, ale i w konsulatach Polski zamieszczonych w innych krajach. Na to potwierdzenie odprowadzono 14 dni. Jeśli nie nadążacie do odprowadzonego terminu, system anuluje Waszą rejestrację.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский