OBSŁUGA PRAWNA

Prawo pracy

-Pomoc prawna przy nawiązywaniu rozwiązywaniu stosunku pracy, zawieraniu umów pracy i innych umów cywilnoprawnych.
-Reprezentacja klientów w sporach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy i innych roszczeń pracowniczych.
-Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich, w tym członków zarządu, m.in. zezwolenia na pracę, wizy, karty pobytu.
-Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy.
 
 

Prawo umów

– przygotowanie, opiniowanie i negocjacje umów, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, umów ramowych współpracy, umów sprzedaży i dostawy, umów marketingowych, umów licencyjnych.

This post is also available in: polski