Новини:

Instagram

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)💰
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  i rodzinnych domach dziecka dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł) jest przyznawany niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać: - rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko), - opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, - opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)💰 Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka. Dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i rodzinnych domach dziecka dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500,00 zł) jest przyznawany niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać: - rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko), - opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, - opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Запрошуємо на індивідуальні консультації
Запрошуємо на індивідуальні консультації "Фінансова допомога матерям в Польщі". Допомога по вагітності та пологах від ZUS може стати в нагоді кожному, виявляється, що, будучи молодою матір'ю, ви можете розраховувати на істотну фінансову допомогну з державної скарбниці. Рекордною цифрою в допомозі по вагітності та пологах в Польщі стали 66 тисяч. злотих. І це не жарти! Дізнайтеся, як отримати допомогу по вагітності та пологах, скільки, і хто може отримати допомогу по вагітності та пологах з ZUS в Польщі. Під час індивідуальної бесіди можна дізнатися про: - види допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; - критерії, які впливають на розмір допомоги; - про те, хто може отримати допомогу по вагітності та пологах; - документах, необхідних для проходження процедури; Участь у заході безкоштовно! Консультації проведуть фахівці ZUS: Марія Шевчик (Відділ допомоги - ZUS філія Краків) Дата: 21.02.2019 Час: 14:00-17:00
Запрошуємо на індивідуальну консультацію
Запрошуємо на індивідуальну консультацію "Коли можна скористатися медичної допомоги в Польщі". Допомога надається застрахованій особі, яка через хворобу або нещасний випадок тим тимчасово непрацездатною. Розмір допомоги і період її отримання обумовлений багатьма факторами. Щомісяця витрати ZUS на допомогу через хворобу сягають понад 600 млн.злотих. Протягом перших 33 днів (або 14 у випадку, якщо людині за 50. років) допомогу виплачує роботодавець, але якщо хвороба триває далі, то допомога по хворобі надається вже з ZUS. Час очікування на допомогу, не може перевищувати 30 днів, але існує кілька ситуацій, в яких час очікування можна скоротити. Під час індивідуальної бесіди можна дізнатися про те: - кому надається допомога по хворобі; - право на отримання допомоги і період очікування; - суму допомоги; - документи, необхідні для проходження процедури; Участь у заході безкоштовно! Консультації проведуть фахівці ZUS: Марія Шевчик (Відділ допомоги - ZUS філія Краків) Дата: 21.02.2019 Час: 14:00-17:00
URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

Obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: • urlop macierzyński (20 tygodni), • urlop rodzicielski (32 tygodnie
W przypadku narodzin wieloraczków, długość urlopów wydłuży się odpowiednio do 31–37 oraz 34 tygodni. Razem może to być od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Dla matki przeznaczone jest pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Resztą może dowolnie dzielić się z ojcem. Oprócz rodziców, z urlopu może skorzystać inny członek rodziny, m.in. w przypadku śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu. Rodzice korzystający z urlopu będą mogli pracować maksymalnie na pół etatu. W takiej sytuacji urlop zostanie jednak proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem, np. przez 8 tygodni, to wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. Rodzice mają 3 tygodnie po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pozostałe terminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części, również zostaną wydłużone do 3 tygodni. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop będzie można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni. Pracownik-ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków, urlop nadal będzie wynosił 14 dni kalendarzowych.
URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI Obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: • urlop macierzyński (20 tygodni), • urlop rodzicielski (32 tygodnie W przypadku narodzin wieloraczków, długość urlopów wydłuży się odpowiednio do 31–37 oraz 34 tygodni. Razem może to być od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Dla matki przeznaczone jest pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Resztą może dowolnie dzielić się z ojcem. Oprócz rodziców, z urlopu może skorzystać inny członek rodziny, m.in. w przypadku śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu. Rodzice korzystający z urlopu będą mogli pracować maksymalnie na pół etatu. W takiej sytuacji urlop zostanie jednak proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem, np. przez 8 tygodni, to wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. Rodzice mają 3 tygodnie po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pozostałe terminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części, również zostaną wydłużone do 3 tygodni. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop będzie można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni. Pracownik-ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków, urlop nadal będzie wynosił 14 dni kalendarzowych.