fbpx

Ważna informacja!

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował swoje stanowisko dotyczące
przedłużania legalnego pobytu w związku z sytuacją panującej w Polsce
epidemii. Stanowisko to w zakresie rodzaju proponowanego cudzoziemcom
pobytu może niepokoić i cudzoziemcy nie powinni w tym zakresie korzystać
z informacji przekazanej przez ten Urząd.

Stanowisko Urzędu odpowiedzialnego za obsługę cudzoziemców nie
uwzględnienia w tym zakresie najlepszego interesu cudzoziemca.

Namawianie cudzoziemców aby składali wnioski o pobyt krótkotrwały jest
błędem, gdyż tego rodzaju pobyt:
1) uniemożliwia jego legalne przedłużenie bez wyjazdu z kraju,
2) nie daje prawa do uzyskania lub przedłużenia pozwolenia na pracę.
Innymi słowy jest to pobyt ułomny.

Cudzoziemcy, którym kończy się wiza powinni występować albo o
przedłużenie wizy, jeżeli planują pobyt poniżej trzech miesięcy lub o
pobyt czasowy zgodny z dotychczasowym celem pobytu, ewentualnie na
podstawie Art. 187 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach (inne przyczyny). Tylko
taki wniosek gwarantuje pełnię praw.

Proponowanie cudzoziemcom wnioskowania o pobyt ze względu na
okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu może zaszkodzić
cudzoziemcom planującym dłuższy pobyt w Polsce oraz pozbawić ich
legalnego zatrudnienia. Pracodawcy cudzoziemców, którzy wystąpili o tego
rodzaju pobyt nie mają prawa do ich legalnego zatrudnienia, nie
otrzymają pozwolenia na pracę dla takiego cudzoziemca, nie przedłużą go,
ani nie zarejestrują oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy.
Cudzoziemiec posiadający pobyt o którym mowa w art. 181 ustawy o
cudzoziemcach nie może legalnie podejmować pracy w Polsce.

Prawdziwa jest jednak informacja, iż wnioski można wysłać pocztą listem
poleconym.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...