Pomoc w przygotowaniu dokumentów przy kupnie samochodu:
Rejestracji pojazdu dokonuje wydział transportu starostwa odpowiedniego do miejsca zamieszkania (dla miast, które mają status powiatu, zwracać się do administracji miejskiej – urząd miasta).
Rejestracja samochodu w Polsce odbywa się na podstawie decyzji, rozpatrzenie której wymaga czasu. W związku z tym, żeby dać Wam możliwość korzystać nabytym pojazdem do czasu wydania decyzji, wydaje się tymczasowe pozwolenie na korzystanie pojazdem (na 30 dni).
Dokumenty, które należy dołączyć do oświadczenia na rejestrację pojazdu :
– Świadectwo o prawie własności do pojazdu, na przykład:
umowa kupna-sprzedaży, umowa darowania, i т.d.
– faktura VAT.
– Kartka pojazdu (karta pojazdu), jeśli ona była wydana.
– Świadectwo o rejestracji pojazdu z aktualną datą badania technicznego.
– Tablice rejestracyjne znaki.
– Pełnomocnictwo.
Dla cudzoziemca, co przebywa na terytorium Polski, potrzebne jest :
– dokument, który potwierdza osobowość cudzoziemca : dowód osobisty i jeden z podanych niżej dokumentów : wiza schengen albo wiza narodowa typu D; karta pobytu;
– potwierdzenie tymczasowego meldunku (zameldowania) cudzoziemca.
Proces rejestracji samochodu zajmuje blisko 30 dni urząd poinformuje nas telefonicznie o możliwości odebrania decyzji o rejestracji samochodu. Po wymianę tymczasowego dowodów należy udać się ponownie do starostwa powiatowego. Gdzie bezpłatnie tymczasowy dowód zostanie wymieniony na stały.
Dla otrzymania świadectwa o rejestracji samochodu należy okazać:
– tymczasowe pozwolenie;
– dokument tożsamości;
– karta pojazdu (jeśli ona była wydana);
– dowód opłaty ubezpieczenia ОC.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский