fbpx

Author Archives: Lilia Bilyk

„Bileciki do kontroli” czyli „Jakie są prawa pasażera”?

W sytuacji, gdy pasażer nie posiada biletu, powinien okazać dokument, umożliwiający identyfikację i wypisanie wezwania. Wówczas kontroler może wysiąść na przystanku z pasażerem i dokończyć swoje czynności. Bez okazania dokumentu kontroler może obawiać się, że pasażer ucieknie, by uniknąć konsekwencji. Kontrolerzy nie mogą jednak nikogo szarpać, przytrzymywać, czy używać siły celem powstrzymania go przed opuszczeniem […]

Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej „U-Work” i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie zapraszają na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „MAJÓWKA Z PRACĄ” – 29 maja

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznania się aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Przewiduje się, że w planowanym wydarzeniu weźmie udział około 80 wystawców, pochodzących głównie […]

ZMIANA PKD – informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorców zmian w zakresie przedmiotu działalności PKD

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS informuje, ze z dniem 01.12.2019r. mija ostateczny, ustawowy termin do złożenia przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wpisu w zakresie kodów PKD. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę PKD, w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 ust. […]

Chcesz rozszerzyć zakres działalności w spółce z o.o. czy wykreślić kody PKD?

Wszystkie sprawy związane ze zgłoszeniem zmian w spółce można zrobić listownie, online lub złożyć na dzienniku podawczym. Pokażemy tu najprostszy sposób – elektroniczny. Dla załatwienia sprawy elektronicznie powinna być założona spółka z o.o. w ten sam sposób, elektronicznie przez portal S24. W praktyce jest to bardzo proste: • Należy zacząć od umowy spółki i zmienić […]

Wpis do ewidencji 2019 – ulotka dla przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w obiektach noclegowych nieskategoryzowanych

Prowadzisz hostel i wynajmujesz mieszkania na portalu Airbnb? To co musisz wiedzieć o prowadzeniu hostelu: Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług należy się zgłosić swój obiekt do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zgłoszenie do ewidencji odbywa się za pomocą wniosku o dokonanie wpisu, dostępny na stronach […]

3 DNI W KRAKOWIE – broszura dla turystów

Stosunkowo często się zdarza, że turysta ma do dyspozycji kilka godzin na zwiedzenie miasta, którego obejrzenie zajmuje tydzień, albo trzy dni na poznanie miejsca wartego eksplorowania przez wiele miesięcy. Przyjezdny zdaje się wtedy na wskazówki przypadkowych doradców lub pośpiesznie wertuje przewodnik i próbuje wszystko, choćby z daleka, zobaczyć. Takie zwiedzanie pozostawia mgliste, przyćmione zmęczeniem wspomnienia […]

INICJATYWA LOKALNA

Jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej mogą złożyć: Mieszkańcy – minimum 2 osoby. Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), które mają siedzibę na terenie Gminy za wyjątkiem spółdzielni socjalnych. Wniosek może dotyczyć takich działań […]

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z […]

Loading...