fbpx

Category Archives: Informator krakowskiej rodziny

STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA

Co roku grupa sportowców – zawodników, za swoje osiągnięcia w rywalizacji sportowej może ubiegać się o stypendium sportowe Miasta Krakowa. Celem stypendium jest wsparcie uzdolnionych zawodników w jeszcze lepszym przygotowaniu procesu treningowego i udziału w planowanych startach. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegóły dotyczące możliwości […]

INICJATYWA LOKALNA

Jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej mogą złożyć: Mieszkańcy – minimum 2 osoby. Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), które mają siedzibę na terenie Gminy za wyjątkiem spółdzielni socjalnych. Wniosek może dotyczyć takich działań […]

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci ma prawo do świadczenia w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem nieprzekraczającym 800,00 zł na osobę wsparcie przysługuje rodzinie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z […]

MIEJSKIE PROGRAMY SPORTOWE – OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wydział Sportu od wielu lat przygotowuje różnorodną ofertę sportową, skierowaną do dzieci i młodzieży, zgodną z zapisami Programu Rozwoju Sportu w Krakowie (dostępnego na stronie www.bip.krakow.pl). Są to bezpłatne i ogólnodostępne zajęcia realizowane w ramach Miejskich Programów Sportowych, przygotowywane m.in. w porozumieniu z poszczególnymi związkami sportowymi. Miasto budując sportową ofertę dla mieszkańców współpracuje również z […]

BILET MIESZKAŃCA

W ramach programu pn. Karta Krakowska wprowadzony został nowy rodzaj biletu – „bilet Mieszkańca”. Bilet Mieszkańca jest dostępny od dnia 1 sierpnia 2018 r. w preferencyjnie niskich cenach uwzględniających zniżkę na zakup, obowiązujących w I strefie biletowej, biletów okresowych imiennych (normalnych, ulgowych): na 1 linię, na 2 linie, sieciowy oraz biletu Semestralnego. Do nabycia biletu […]

KRAKÓW DLA WSZYSTKICH

Utworzony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe projekt Kraków dla Wszystkich w sposób rzetelny i bezstronny zbiera w jednym miejscu całe spektrum wydarzeń kulturalnych w Krakowie uwzględniających wymogi niezbędne do spełnienia dla osób z niepełnosprawnościami. To przede wszystkim profil społecznościowy na Facebooku Kraków dla Wszystkich, który pokazuje, jak zmienia się dostęp do kultury osób o specjalnych potrzebach, […]

CENTRUM OBYWATELSKIE

Dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów lokalnych i mieszkańców działa w Krakowie przyjazną przestrzeń do pracy z szerokim spektrum szkoleń i doradztwa, debatami obywatelskimi na aktualne tematy lokalne, panelami i spotkaniami tematycznymi. Celem Centrum Obywatelskiego jest wsparcie rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz […]

KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+

Karta to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, który tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, przystępujący do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień. Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w obszarach: komunikacji miejskiej, kultury i rozrywki, sportu, rekreacji i wypoczynku, opieki nad dziećmi do lat, oświaty i wychowania, zdrowia, gastronomii, sklepów i […]

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

W Krakowie kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym prowadzone jest w liceach ogólnokształcących (dla młodzieży i dla dorosłych), technikach, branżowych szkołach I stopnia i w szkołach policealnych. Rekrutacja do klas pierwszych samorządowych i niektórych niesamorządowych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Kandydaci wprowadzają do systemu […]

SZKOŁY PODSTAWOWE

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki w szkole, dzieci w przedszkolu poddawane są badaniu gotowości do podjęcia nauki tzw. diagnozie przedszkolnej. To rodzaj specjalistycznego badania, które ma służyć określeniu rozwoju dziecka w różnych jego aspektach: fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym. Wykrycie ewentualnych braków w rozwoju pozwala na szybkie stworzenie dziecku opieki, która zapewni pokonanie tych trudności. […]

Loading...