fbpx

ZMIANA PKD – informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorców zmian w zakresie przedmiotu działalności PKD

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS informuje, ze z dniem 01.12.2019r. mija ostateczny, ustawowy termin do złożenia przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wpisu w zakresie kodów PKD. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę PKD, w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 ust. 1 ustawy o KRS (art. 9 ust.2 ustawy z 26.06.2014r. o zmianie ustawy o KRS oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 1161

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji.

Działalności (PKD)
• nie więcej niż 10 pozycji;
• w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy ;
• w celu dostosowania wpisu do wymogów ustawy należy złożyć:
• formularz KRS Z (w zależności od formy prawnej podmiotu) o wpis zmian w rejestrze;
• załącznik KRS ZM;
• opłata 350 zł.

Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu i jest zgodny z PKD z 2007 roku, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany. Razem z wnioskiem o zmianę PKD można wnioskować o inne zmiany wpisu z w rejestrze.

W stosunku do przedsiębiorców, którzy nie zgłoszą zmiany wpisu w zakresie PKD Sąd Rejestrowy może po dniu 01.12.2019r. wszcząć postępowanie przymuszające w oparciu o art. 24 ustawy o KRS oraz nakładać grzywny na członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...