fbpx

Rok szkolny i letni wypoczynek

Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych, będzie realizowane kształcenie na odległość – dzieci nie wrócą do szkoły.

Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ósmoklasiści i maturzyści. Szkoły będą miały obowiązek zorganizować konsultacje. Uczniowie nie mają obowiązku w nich uczestniczyć.

Uczniowie technikum od 1 czerwca będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Od poniedziałku, 18 maja, możliwe jest prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych.

Od 18 maja mogą się odbywać zajęcia wychowawcze i specjalistyczne dla dzieci wymagających szczególnej opieki.

Sale i hale sportowe – można korzystać, ale z ograniczeniami; indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja uczniowie trzecich klas techników mogą odbywać praktyki.

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych jest uruchomiona opieka dla dzieci, nie będą to jednak zajęcia lekcyjne.

Od 25 maja możliwe są konsultacje dla tegorocznych maturzystów i uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. 

Od 6 maja mogą być otwarte przedszkola.

Egzaminy 
Matury: od 8 czerwca (j. polski) do 29 czerwca – nie będzie części ustnej.

Egzaminy ósmoklasistów: 16-18 czerwca.

Egzaminy zawodowe: 17-28 sierpnia.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Loading...