fbpx

REFUNDACJA (ZWROT) KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM

Refundacja przysługuje osobie bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do
7. roku życia, a także osobie bezrobotnej pełniącej opiekę nad osobą zależną, jeżeli:
– podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
– została skierowana do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia,
– jednocześnie osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...