fbpx

Na kwarantannie

Dla osób przyjeżdżających do Polski

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał.

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

Zapewnienie posiłków i dostarczanie ich pod wskazane adresy, a także porady psychologiczne na telefon – to formy pomocy udzielanej osobom objętym kwarantanną domową (zgłoszonym do sanepidu) oraz pozostającym w izolacji, w szczególności osobom samotnym, chorym, seniorom.

Będąc na kwarantannie, monitoruj swój stan zdrowia.

  • regularnie mierz temperaturę,
  • zwracaj uwagę na Twoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
  • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.
  • udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom SANEPIDu (Państwowa Inspekcja Sanitarna).

Pobierz aplikację „Kwarantanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwarantanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Najpierw dostaniesz SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Może on przyjść po kilku dniach, ale bez obaw, nie ma to wpływu na długość kwarantanny.

Teraz pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Jeśli jesteś na kwarantannie, jest dostępna dla Ciebie opcja dostarczania posiłków płatnie lub bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (https://mops.krakow.pl/) realizuje usługę dostarczania żywności (w tym ciepłych posiłków) dla mieszkańców Krakowa  przebywających na kwarantannach domowych, które nie mają możliwości zapewnienia sobie wsparcia innych osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyznaje świadczenia z pomocy

społecznej, które określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Ze świadczeń z pomocy społecznej mogą korzystać obywatele polscy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają również cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, który jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

d) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi,, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub

Jeżeli nie dotyczy ciebie żaden z wyżej wymienionych punktów usługa ta będzie PŁATNĄ.

Także możesz skorzystać z serwisów dostawy zakupów spożywczych online:

Allegro Smart – https://allegro.pl/kategoria/produkty-spozywcze

Szopi – https://app.szopi.pl/

Tesco – https://www.tesco.pl/ezakupy/pomoc/pomoc-o-tesco-ezakupy.php

Carrefour – https://zakupycodzienne.carrefour.pl/

Są też inne opcje dostawy z mnóstwa restauracji dla Ciebie:

Glovo – https://glovoapp.com/pl/kra

Peszne – https://www.pyszne.pl/

Ubes Eats – https://www.ubereats.com/pl

W celu uzyskania pomocy w formie żywności należy taką potrzebę zgłosić telefonicznie:  887 202 946, 887 202 947 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-14.00), lub drogą mailową – na adres: [email protected] (od poniedziałku do piątku w godz. 19.00-8.00, w soboty i niedziele w godz. 14.00-10.00) lub poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w celu uzyskania pomocy w formie żywności  prosimy o zgłaszanie się:

– telefonicznie na nr: +48 887 202 946, +48 887 202 947 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 19:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected] (poniedziałku do piątku od godz. 19:00 do godz. 8.00, sobota-niedziela od godz.14:00 do 10:00)

Dostarczanie zakupów odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

– zakupy zamówione od poniedziałku do czwartku do godz. 14:30 będą dostarczane w dniu następnym;

– zakupy zamówione w czwartek po 14:30 i w piątek do godz. 14:30 będą dostarczane w poniedziałek po godz. 9:00;

– zakupy zamówione w piątek po 14:30 lub w sobotę i niedzielę, będą dostarczane we wtorek po godz. 9:00

Osoby objęte kwarantanną domową mogą korzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodki Poradnictwa i Terapii Rodzin – wsparcie dostępne jest pod numerami telefonów:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tel.: 12 421 92 82, 502 273 430, 500 741 575

Ośrodki poradnictwa i terapii – tel.: 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436.

Załamanie kwarantanny grozi to, że osoby zdrowe zachorują i będą przenosić chorobę dalej. Poza tym złamanie kwarantanny jest zagrożone mandatem karnym w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Ministerstwo Zdrowia zaleca

Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony #koronawirus,

12-tego dnia możesz zrobić bezpłatnie test w mobilnym punkcie pobrań

Zobacz jak to zrobić https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran oraz punktu pobrań – https://bit.ly/Punkty_pobrań . Testu możesz dokonać tylko w 12 dniu kwarantanny bezpłatnie, innego dnia nie będziesz miał możliwości wykonania testu nawet płatnie. Przypominamy że nasz Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jest dla Ciebie otwarty online https://www.facebook.com/PIO.KRK/ , [email protected]  i telefonicznie +48 12 312 0646 od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Możesz uzyskać u nas konsultacje pobytowe oraz prawne.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Loading...