Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą w ZUS

19 września 2019 @ 14:00 - 17:00

PL
W ramach projektu „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie” zapraszamy 22 sierpnia na indywidualne konsultacje z ekspertem ZUS pod tytułem „Jak zarejestrować działalność gospodarczą w ZUS”.

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej? Złóż w organie ewidencyjnym wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym. Możesz także zarejestrować się przez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl. za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Efektem złożenia wniosku jest: wpis do ewidencji, nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Więcej na temat rejestracji firmy przez Internet dowiedz się pod czas indywidualnej konsultacji z ekspertem ZUS.

Konsultacje poprowadzi ekspert ZUS:
Joanna Sekunda – Wcisło Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektorat Kraków – Podgórze

ENG
As part of the Information Point for Foreigners in Krakow project, we would like to invite you to individual consultations with a ZUS expert, entitled „How to register your business with ZUS” on 22 Angust.

Would you like to start your own business or as a civil partnership? File an application for entry in the CEIDG-1 business register with the registration authority. You can do this in person or send the application by registered mail. You can also register online at www.ceidg.gov.pl. by means of a qualified certificate or ePUAP trusted profile.

The result of submitting an application is: entry in the register, assignment of a NIP number, assignment of a REGON number, registration of an entrepreneur as a payer of contributions to the Social Insurance Institution „ZUS”.

Learn more about the registration of your company via the Internet during an individual consultation with an expert from the Social Insurance Institution „ZUS”.

Consultations will be conducted by an expert from the Social Insurance Institution „ZUS”:
Joanna Sekunda – Wcisło Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektorat Kraków – Podgórze

UA
В рамках проекту Інформаційний пункт для іноземців у Кракові запрошуємо 22серпня на індивідуальні консультації з експертом ZUS під назвою „Як зареєструвати господарську діяльність в ZUS”.

Ви хочете почати власний бізнес самі або у формі ТОВ? Складіть заяву про внесення до реєстру суб’єктів господарської діяльності CEIDG-1. Це можна зробити особисто або відправити заяву рекомендованим листом. Ви також можете зареєструватися через Інтернет на сторінці www.ceidg.gov.pl. за допомогою кваліфікованого підпису або профілю ePUAP.

Результатом подачі заявки є: запис на облік, присвоєння номеру NIP, присвоєння номера REGON, зголошення підприємця як платника внесків соціального страхування.

Детальніше про реєстрацію компанії через Інтернет дізнайтеся під час індивідуальної консультації з фахівцем ZUS.

Консультації проведе фахівець ZUS:
Joanna Sekunda – Wcisło Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektorat Kraków – Podgórze

ROS
В рамках проекта Информационный пункт для иностранцев в Кракове приглашаем 22 августа на индивидуальные консультации с экспертом ZUS под названием „Как зарегистрировать хозяйственную деятельность в ZUS”.

Вы хотите начать собственный бизнес сами или в форме ООО? Составьте заявление о внесении в реестр субъектов хозяйственной деятельности CEIDG-1. Это можно сделать лично или отправить заявление заказным письмом. Вы также можете зарегистрироваться через Интернет на странице www.ceidg.gov.pl. с помощью квалифицированной подписи или профиля ePUAP.

Результат подачи заявки: запись на учет, присвоение номера NIP, присвоении номера REGON, заявка предпринимателя в качестве плательщика взносов социального страхования.

Подробнее о регистрации компании через Интернет узнайте во время индивидуальной консультации со специалистом ZUS.

Консультации проведет специалист ZUS:
Joanna Sekunda – Wcisło Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektorat Kraków – Podgórze

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
19 września 2019
Czas:
14:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/366951274234650

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski