Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Jak najlepiej dostosować się za granicą – 10 porad psychologa

14 września 2019 @ 10:00 - 12:00

PL
W Polsce mieszka 1.2 mln migrantów, a tylko w Krakowie mieszka 70 tysięcy Ukraińców. Możliwość zarobku, europejskie standardy a także podobieństwo języków i kultur przyciąga coraz więcej migrantów.

Ale czy tak łatwo dostosować się do obcego kraju, jak się wydaje na pierwszy rzut oka? Jaką cenę płacimy my, migranci, w poszukiwaniu lepszego losu na obczyźnie? Podczas warsztatów dostaniesz praktyczne porady profilaktyki szoku kulturowego.

Warsztaty będą podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną.

W czasie części teoretycznej porozmawiamy o:
– statystykach, liczbie obcokrajowców w Polsce, w tym ilości Ukraińców oraz o ilości migrantów w świecie,
-czym jest szok kulturowy, jakie są jego główne objawy i dlaczego szok kulturowy może być niebezpieczny,
– jakie są rodzaje reakcji na szok kulturowy.

W czasie trwania części praktycznej opracujemy:
– 10 praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z szokiem kulturowym,
– medytację,
oraz podzielimy się własnym doświadczeniem i porozmawiamy z psychologiem.

Warsztaty prowadzi Olga Voronska – psycholog, studiowała psychologię w Kijowie i w Wiedniu, teraz otrzymuje certyfikat terapeuta poznawczo-behawioralnego we Lwowie. Emigrant z doświadczeniem, mieszkała w Niemczech, Austrii, Mołdawii, Kazachstanie, na Ukrainie i w Polsce, gdzie przeniosła się 3 lata temu.

ENG
There are 1.2 million migrants in Poland and 70,000 Ukrainians in Krakow. The earning potential, European standards and the similarity of languages and cultures are attracting more and more migrants.

But is it as easy to adapt to a foreign country as it seems at first glance? What price do we migrants pay in search of a better destiny in exile? During the workshop you will get practical advice on how to prevent cultural shock.

The workshop will be divided into two parts: theoretical and practical.

During the theoretical part, we’ll talk about:
– statistics, the number of foreigners in Poland, including the number of Ukrainians and the number of migrants in the world,
-what cultural shock is, what are its main symptoms and why cultural shock can be dangerous,
– what kind of reactions there are to cultural shock.

In the course of the practical part we will work out the following:
– 10 practical tips for dealing with cultural shock,
– meditation,
and share our experience and talk to a psychologist.

The workshop is run by Olga Voronska, a psychologist, who studied psychology in Kiev and Vienna, and is now certified as a cognitive-behavioral therapist in Lviv. An experienced immigrant, she lived in Germany, Austria, Moldova, Kazakhstan, Ukraine and Poland, where she moved 3 years ago.

UA
У Польщі проживає 1.2 млн мігрантів, а тільки в Кракові живе 70 тисяч українців. Можливість заробітку, європейські стандарти, а також схожість мов і культур приваблюють все більше мігрантів.
Але чи так легко адаптуватися в чужій країні, як здається на перший погляд? Яку ціну платимо ми, мігранти, у пошуках кращої долі на чужині? Під час тренінгу Ви отримаєте практичні поради щодо профілактики культурного шоку.

Тренінг буде розділений на дві частини: теоретичну і практичну.

Під час теоретичної частини ми поговоримо про:
– статистику, кількість іноземців у Польщі, в тому числі кількість українців і кількість мігрантів у світі,
– що таке культурний шок, які його основні симптоми і чому культурний шок може бути небезпечним,
– які існують типи реакцій на культурний шок.

Під час практичної частини ми розберемо:
– 10 практичних порад, як впоратися з культурним шоком,
– медитацію,
а також поділимося власним досвідом і поговорити з психологом.

Тренінг проведе Ольга Воронська – психолог, вивчала психологію в Києві, у Відні, зараз отримує сертифікат когнітивно-поведінкового терапевта у Львові. Емігрант зі стажем, жила в Німеччині, Австрії, Молдові, Казахстані, Україні та в Польщі, куди переїхала 3 роки тому.

ROS
В Польше проживает 1.2 млн мигрантов, а только в Кракове живет 70тис. украинцев. Возможность заработка, европейские стандарты, а также сходство языков и культур привлекают все больше мигрантов.
Но так легко адаптироваться в чужой стране, как кажется на первый взгляд? Какую цену платим мы, мигранты, в поисках лучшей судьбы на чужбине? Во время тренинга Вы получите практические советы по профилактике культурного шока.

Тренинг будет разделен на две части: теоретическую и практическую.

Во время теоретической части мы поговорим о:
– статистике, количестве иностранцев в Польше, в том числе количестве украинцев и количество мигрантов в мире,
– что такое культурный шок, каковы его основные симптомы и почему культурный шок может быть опасен,
– какие существуют типы реакций на культурный шок.

Во время практической части мы разберем:
– 10 практических советов, как справиться с культурным шоком,
– медитацию,
а также поделимся собственным опытом и поговорить с психологом.

Тренинг проведет Ольга Воронская – психолог, изучала психологию в Киеве, в Вене, сейчас получает сертификат когнитивно-поведенческого терапевта во Львове. Эмигрант со стажем, жила в Германии, Австрии, Молдове, Казахстане, Украине и в Польше, куда переехала 3 года назад.

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
14 września 2019
Czas:
10:00 - 12:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/486345225536685

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski