fbpx

Informacja dla przedsiębiorców!

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązywaniem od dnia 08 marca 2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
oraz
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) informuję, że:
zgodnie z § 1. ww. rozporządzenia „W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2”.
na podstawie § 5. ust. 1. pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia „W okresie, o którym mowa w § 1,
ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
„ związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20)”.
Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. g , zgodnie z § 6. ust. 1. pkt 2 polegają na
całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności.

Powyższe przepisy nie wpływają na status obiektów, które zostały wpisane do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków. Pozostają one nadal w ww. ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz.U.2019 r.poz.238)

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...