Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Skonsultuj swoje CV! Konsultacje z doradcą zawodowym!

27 czerwca 2019 @ 15:00 - 19:00

PL
W ramach projektu „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie” zapraszamy 27 czerwca na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

W trakcie indywidualnego spotkania doradca zawodowy pomoże:
• sporządzić dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny;
• określić predyspozycje i zainteresowania zawodowe;
• dokonać bilansu własnych doświadczeń i umiejętności zawodowych oraz wskazać jak je można wykorzystać w procesie poszukiwania pracy;
• zaplanować karierę zawodową, sprecyzować cele zawodowe i sposoby ich realizacji;
• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
• uzyskać informacje zawodowe niezbędne w procesie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Dyżury będą odbywać się w biurze Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”.

Zachęcamy studentów do udziału w konsultacjach z doradcą zawodowym!

ENG
Within the framework of the project „Information Point for Foreigners in Krakow” we invite you to individual consultations with a professional advisor on June 27th.

During an individual meeting, a career counsellor will help you:
• prepare application documents: CV and cover letter;
• identify professional predispositions and interests;
• take stock of your own experiences and professional skills and indicate how they can be used in the job search process;
• plan your career, specify your career goals and how to achieve them;
• prepare for an interview with your employer;
• obtain professional information necessary in the process of planning the educational and professional pathway.

The duty will be held in the office of the Foundation for Polish-Ukrainian Cooperation „U-WORK”.

We encourage students to participate in consultations with a career counselor!

UKR
В рамках проекту „Інформаційний пункт для іноземців у Кракові” запрошуємо Вас 27 червня на індивідуальні консультації з професійним консультантом.

В ході індивідуальної зустрічі професійний консультант допоможе:
• перевірити та скласти необхідні для пошуку роботи документи: CV (резюме) та супровідний лист;
• визначити здібності та професійні інтереси;
• знайти баланс власного досвіду і професійних навичок, а також вказати, як їх можна використовувати в процесі пошуку роботи;
• зпланувати професійну кар’єру, визначити кар’єрні цілі і способи їх реалізації;
• підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
• отримати професійну інформацію, необхідну в процесі планування навчально-професійного шляху.

Консультації відбуватимуться в офісі Фонду Польсько-Української Співпраці „U-WORK”.

Закликаємо студентів взяти участь в консультаціях з професійним консультантом!

ROS
В рамках проекта „Информационный пункт для иностранцев в Кракове” приглашаем Вас 27 июня на индивидуальные консультации с профессиональным консультантом.

В ходе индивидуальной встречи профессиональный консультант поможет:
• проверить и составить необходимые для поиска работы документы: CV (резюме) и сопроводительное письмо;
• определить способности и профессиональные интересы;
• найти баланс собственного опыта и профессиональных навыков, а также указать, как их можно использовать в процессе поиска работы;
• спланировать профессиональную карьеру, определить карьерные цели и способы их реализации;
• подготовиться к собеседованию с работодателем;
• получить профессиональную информацию, необходимую в процессе планирования учебно-профессионального пути.

Консультации будут проходить в офисе Фонда Польско-Украинского Сотрудничества „U-WORK”.

Призываем студентов принять участие в консультациях с профессиональным консультантом!

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
27 czerwca 2019
Czas:
15:00 - 19:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/380586385893819

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski