Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kiedy możesz skorzystać z zasiłków chorobowych

22 sierpnia 2019 @ 14:00 - 17:00

PL 🇵🇱️
Zapraszamy na indywidualne konsultacje „Kiedy możesz skorzystać z zasiłków chorobowych w Polsce”.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Wysokość zasiłku oraz okres jego otrzymywania jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

Comiesięcznie wydatki ZUS na zasiłki chorobowe sięgają ponad 600 mln zł. Przez pierwsze 33 dni (lub 14 w przypadku osób po 50. roku życia) choroby wynagrodzenie płaci nam pracodawca, ale gdy choroba trwa dłużej, to zasiłek chorobowy dostajemy już z ZUS-u. Czas oczekiwania na zasiłek nie może przekroczyć 30 dni, ale istnieje kilka sytuacji, w których możemy go stracić.

Podczas indywidualnej rozmowy można dowiedzieć się o:
– komu przysługuje zasiłek chorobowy;
– prawо do zasiłku i okresie przysługiwania;
– wysokości zasiłków;
– dokumentach niezbędnych do przejścia procedury;

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Również w trakcie konsultacji możesz dopytać u eksperta o:
• świadczeniu rehabilitacyjnym,
• zasiłku wyrównawczym,
• zasiłku opiekuńczym,
• zasiłku macierzyńskim,
• zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Konsultacje poprowadzi ekspert ZUS:
Jolanta Wcisło ZAS ZUS Oddział Kraków

Data: 22.08.2019
Godzina: 14:00-17:00

EN 🇬🇧️
We invite you to individual consultations „When you can take advantage of sickness benefits in Poland”.

Sickness benefit is granted to an insured person who has become temporarily unable to work due to illness or accident. The amount and duration of the benefit depends on many factors.

ZUS monthly expenditure on sickness benefits amounts to over 600 million PLN. For the first 33 days (or 14 days in the case of people over 50 years of age) the employer pays us a salary, but if the illness lasts longer, we receive sickness benefit from the Social Insurance Institution (ZUS). The waiting time for the benefit cannot exceed 30 days, but there are several situations in which we can lose it.

During an individual conversation you can find out about it:
– who is entitled to sickness benefit;
– the right to benefit and the duration of entitlement;
– the amount of benefits;
– the documents necessary to complete the procedure;

Participation in the event is free of charge!

Also during the consultation you can ask an expert about:
– rehabilitation services,
– compensatory allowance,
– child benefit,
– maternity benefit,
– allowance in the amount of maternity benefit.

Consultations will be conducted by ZUS expert:
Jolanta Wcisło ZAS ZUS Oddział Kraków

Date: 22.08. 2019
Time: 14:00-17:00

UA 🇺🇦️
Запрошуємо на індивідуальну консультацію „Коли можна скористатися медичної допомоги в Польщі”.

Допомога надається застрахованій особі, яка через хворобу або нещасний випадок тим тимчасово непрацездатною. Розмір допомоги і період її отримання обумовлений багатьма факторами.

Щомісяця витрати ZUS на допомогу через хворобу сягають понад 600 млн.злотих. Протягом перших 33 днів (або 14 у випадку, якщо людині за 50. років) допомогу виплачує роботодавець, але якщо хвороба триває далі, то допомога по хворобі надається вже з ZUS. Час очікування на допомогу, не може перевищувати 30 днів, але існує кілька ситуацій, в яких час очікування можна скоротити.

Під час індивідуальної бесіди можна дізнатися про те:
– кому надається допомога по хворобі;
– право на отримання допомоги і період очікування;
– суму допомоги;
– документи, необхідні для проходження процедури;

Участь у заході безкоштовно!

Також під час консультації Ви можете запитати експерта про:
• допомоги по відновленню,
• компенсаційну допомогу,
• допомогу на дитину,
• фінансову допомогу матерям,
• допомогу відповідно до фінансової допомоги матерям.

Консультацію проведе експерт ZUS:
Jolanta Wcisło ZAS ZUS Oddział Kraków

Дата: 22.08.2019
Час: 14:00-17:00

RU 🇷🇺️
Приглашаем на индивидуальную консультацию „Когда можно воспользоваться медицинской помощью в Польше”.

Пособие предоставляется застрахованному лицу, которое из-за болезни или несчастного случая временно является нетрудоспособным. Размер пособия и период его получения обусловлен многими факторами.

Ежемесячно расходы ZUS на помощь по болезни достигают более 600 млн.злотых. В течение первых 33 дней (или 14 в случае, если человеку за 50. лет) пособие выплачивает работодатель, но если болезнь продолжается дальше, то пособие по болезни предоставляется уже с ZUS. Время ожидания на помощь, не может превышать 30 дней, но существует несколько ситуаций, в которых время ожидания можно сократить.

Во время индивидуальной беседы можно узнать о том:
– кто имеет право на помощь по болезни;
– право на получение пособия и период ожидания;
– сумму пособия;
– документы, необходимые для прохождения процедуры;

Участие в мероприятии бесплатно!

Также во время консультации Вы можете спросить эксперта о:
• помощи по восстановлению,
• компенсационном пособии,
• пособие на ребенка,
• финансовой помощи матерям,
• пособии в соответствии к финансовой помощи матерям.

Консультацию проведет специалист ZUS:
Jolanta Wcisło ZAS ZUS Oddział Kraków

Дата: 22.08.2019
Время: 14:00-17:00

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
22 sierpnia 2019
Czas:
14:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/429413550980567

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski