Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Dziewczyńskie Niedziele w Muzeum Narodowym w Krakowie

19 lipca @ 10:00 - 13:00

PL
„Dziewczyńskie Niedziele w Muzeum Narodowym w Krakowie” z Fundacją Banku Millenium

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK” wraz z Fundacją Banku Millenium zaprasza w niedzielę 19 lipca na spotkanie integracyjne dla migrantek oraz Polek otwartych na nowe kultury i kulturę.

„Dziewczyńskie Niedziele” to wspólne wyjście na wystawę i na kawę w gronie kobiet. Tym razem zapraszamy kobiety pomiędzy 18 a 30 rokiem życia.
Dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Millenium zapewniamy Wam:

-darmowe wejście na wystawę
-kawa/herbata/śniadanie w kawiarni
-bilety na komunikację miejską w obydwie strony
-maseczki
-informacje o kursach, szkoleniach, stażach, ofertach pracy, wolontariacie

Tym razem wybierzemy się na wystawę “Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce”. Na koniec wspólnie spędzimy czas w kawiarni przy późnym śniadaniu lub wczesnym podwieczorku i kawie. Liczba miejsc ograniczona. Konieczna rezerwacja miejsc.

Wydarzenie finansowane przez Fundacja Banku Millenium w ramach konkursu “Bankowość jest Kobietą” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

#BankowośćJestKobietą #dziewczynskieniedziele #dziewczyńskieniedziele #fundacjabankumillenium #uwork #polskaukraina #ngo #krakow #poland #art #kawa #coffee #coffeetime

Na zdjęciu: Kwatera ornamentalna Mistrz Krakowskiej Biblii Pauperum Kraków, po 1360
Szkło, farba witrażowa, listwa ołowiana
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Bazylika
Mariacka), północne okno zamknięcia prezbiterium (nII), fot. Daniel Podosek

ENG
„Girls’ Sundays in the National Museum in Krakow” together with the Millennium Bank Foundation

The Polish-Ukrainian Cooperation Foundation „U-WORK” together with the Millennium Bank Foundation invites on Sunday 19th July to an integration meeting for migrant women and Polish women open to new cultures.

„Girls’ Sundays” is a joint trip to the exhibition and coffee with women. This time we invite women between 18 and 30 years old. Thanks to the funding from the Bank Millennium Foundation we provide you with:

– free entrance to the exhibition
– coffee/tea/bath in the café
– tickets for public transport in both directions
– masks
– information about courses, trainings, internships, job offers, voluntary work

This time we’ll go to the exhibition „The Miracle of Light. Medieval Stained Glasses in Poland”. Finally, we will spend time together in the café with late breakfast or early afternoon tea and coffee. Number of seats is limited. Reservations are required.

Event financed by the Bank Millennium Foundation under the „Banking is a Woman” competition https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

UA
„Дівчачі неділі в Краківському Національному музеї” з Фондом Банку Millenium

Фонд Польсько-Української Співпраці „U-WORK” разом з Фондом Банку Millenium запрошує в неділю 19 липня на інтеграційну зустріч для мігранток та польок відкритих на нові культури.

„Дівчачі неділі” – це спільний похід на виставку і на каву в колі жінок. Цього разу ми запрошуємо жінок віком від 18 до 30 років.
Завдяки фінансуванню Фонду Банку Millenium ми пропонуємо Вам:

– безкоштовний вхід на виставку
– кава/чай/сніданок в кафе
– квитки на громадський транспорт в обидві сторони
– маски
– інформацію про курси, навчання, стажування, вакансії, волонтерство

Цього разу ми вирушимо на виставку „Чудо світу. Середньовічні вітражі в Польщі” ми проведемо час разом в кафе за пізнім сніданком або раннім післяобіднім чаєм і кавою. Кількість місць обмежена. Необхідна реєстрація місць.

Захід, що фінансується Фондом Банку Millenium в рамках конкурсу „Банківська справа – є жінкою” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

ROS
„Девчачьи воскресенья в Краковском Национальном музее” с Фондом Банка Millenium

Фонд Польско-Украинского Сотрудничества „U-WORK” вместе с Фондом Банка Millenium приглашает в воскресенье 19 июля на интеграционную встречу для мигранток и полек открытых на новые культуры.

„Девчачьи воскресенья” – это совместный поход на выставку и на кофе в кругу женщин. На этот раз мы приглашаем женщин в возрасте от 18 до 30 лет.
Благодаря финансированию Фонда Банка Millenium мы предлагаем Вам:

– бесплатный вход на выставку
– кофе/чай/завтрак в кафе
– билеты на общественный транспорт в обе стороны
– маски
– информацию о курсах, обучение, стажировка, вакансии, волонтерство

На этот раз мы отправимся на выставку „Чудо мира. Средневековые витражи в Польше” мы проведем время вместе в кафе за поздним завтраком или ранним послеобеденным чаем и кофе. Количество мест ограничено. Необходима регистрация мест.

Мероприятие, финансируемое Фондом Банка Millenium в рамках конкурса „Банковское дело – является женщиной” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
19 lipca
Czas:
10:00 - 13:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/578217292816332

Miejsce

Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej „U-Work”
ul. Stefana Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski