fbpx

Dołącz do #TeamKraków. Tu płać podatki i korzystaj z Karty Krakowskiej!

Czy wiesz, że:

Dochody Krakowa to ponad 5,6 mld zł. Na tę kwotę składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych, spadki, darowizny, ale także – a właściwie przede wszystkim – część podatku dochodowego od osób fizycznych.

Około 1,6 mld zł wpływa do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Krakowie zyski finansowe z tego tytułu stanowią ponad 30 proc. wszystkich dochodów miasta.

Kwota, jaka wpływa do miejskiego budżetu w związku z rozliczaniem się przez jedną osobę z podatku PIT na terenie Krakowa, to ok. 2500 zł. Dlatego im więcej osób płaci tu podatki, tym więcej środków trafia do miejskiej kasy.

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie.

Zainwestuj w rozwój miasta

Z podatku PIT jednej osoby można np.:

  • kupić i zamontować 10 stojaków rowerowych
  • pomalować 30 przejść dla pieszych
  • zbudować 14 m2 chodnika ze ścieżką rowerową
  • posadzić dwa drzewa.

Z kolei 14 podatników wystarczy, by na przystanku pojawiła się nowa wiata, 144 sfinansuje kilometr ścieżki rowerowej a podatku od 400 osób potrzeba, by pasażerów zaczął wozić nowoczesny autobus.

Każdy nowy podatnik jest ważny, bo dzięki niemu miasto zyskuje jeszcze większe możliwości i może lepiej zadbać o komfort życia mieszkańców!

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Warto natomiast pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych w „starym” urzędzie skarbowym – urzędy same je zaktualizują.

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). Żeby to sprawdzić, wystarczy kliknąć tutaj, gdzie znajduje się pełny alfabetyczny wykaz ulic miasta Krakowa wraz z informacją na temat przyporządkowania danego adresu do właściwego urzędu skarbowego.

Pamiętaj, aby o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę!

Karta Krakowska

Karta Krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej miasta, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury oraz zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program „Karta Krakowska” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2450/18, z 7 lutego 2018 r.

W ramach programu „Karta Krakowska”, stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W pierwszej kolejności planuje się wprowadzenie 20 proc. zniżek związanych z zakupem biletów okresowych komunikacji miejskiej – w tym także aglomeracyjnych, a także biletów wstępu do miejskich muzeów oraz galerii. Upusty obowiązują również na produkty i usługi u partnerów programu. To średnio od 5 do 20 proc. rabatu.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. są zameldowane na pobyt stały na terenie miasta,
  2. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta, ze wskazaniem miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej – w wieku do 18 roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Karta jest ważna przez okres jednego roku – licząc od dnia jej uzyskania, tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku.

Wnioski będzie można składać przez stronę internetową www.kk.krakow.pl oraz w Punktach Sprzedaży Biletów. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię, opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny.

Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT, w trakcie składania wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:

  1. pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
  2. pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO), w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Szczegółowe zasady wydawania Karty Krakowskiej są dostępne na stronie internetowej www.kk.krakow.pl.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...