fbpx

Wybory do Parlamentu Europejskiego – INFORMACJE DLA WYBORCY

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku, wyborcy, obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, którzy mieszkają na terenie Polski mają prawo do głosowania na dwa sposoby:

GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW Z POLSKI:
W Krakowie mogą głosować obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, jeżeli są wpisani do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z art. 10 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, który:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
– został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
– nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Możesz dopisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa w jednej z następujących lokalizacji:

Al. Powstania Warszawskiego 10, VII piętro, pokój 710, 712
ul. Wielickiej 28A, I piętro, stanowisko 7, 8
os. Zgody 2, parter, pokój 10

Wnioskodawca musi podać:
• Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
link do wniosku w języku polskim
https://u-work.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-Wniosek-PL.docx

link do wniosku w języku angielskim
chttps://u-work.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-Wniosek-ENG-doc.doc

• Deklaracja,
link do deklaracji w języku polskim
https://u-work.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-Deklaracja-PL-1.docx

link do deklaracji w języku angielskim
https://u-work.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-Deklaracja-ENG-1-doc.doc

!UWAGA!
Angielska wersja językowa istnieje tylko dla pomocy i rozumienia treści!

Żeby dopisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa trzeba podać wypełniony wniosek i deklarację w JĘZYKU POLSKIM!

• Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał)- do wglądu.

Procedura nie podlega opłacie i trwa trzy dni od dnia wniesienia wniosku.

Dopisania do rejestru można dokonać w godz. 8.00—15.00.

Po wpisaniu do rejestru masz prawo do głosowania na kandydatów z Polski.

GŁOSOWANIE NA KANDYDATA ZE SWOJEGO KRAJU:
W okręgu podlegającym Konsulatowi Generalnym w Krakowie będą mogli głosować obywatele wpisani na konsularne listy wyborcze i zamieszkali w Polsce.

Zgłoś się do swojego Konsulatu i wpisz się na konsularną listę wyborczą.

Nazwa Adres Link
Konsulat Generalny Republiki Austrii ul. Armii Krajowej 19 Kraków
http://konsulataustrii.com/pl/strona-glowna-2/
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
ul.Stolarska 7, 31-043 Kraków https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-3-gk-krakau?openAccordionId=item-486788-2-panel
Consulat Général de la République française à Cracovie ul.Stolarska 15,31-043 Kraków https://pl.ambafrance.org/-Konsulat-Generalny-Francji-w-Krakowie
Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie ul. św. Tomasza 34 31-023 Kraków https://www.mzv.sk/web/varsava-pl
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie ul. Lubicz 17h 31-503 Kraków https://krakko.mfa.gov.hu
Konsulat Królestwa Danii w Krakowie ul. św. Anny 5 31-008 Kraków http://polen.um.dk/pl
Consulaat van Het Koninkrijk der Nederlanden in Krakau al. 3 Maja 9 9 30-062 Kraków https://www.netherlandsandyou.nl
Konsulat Królestwa Szwecji w Krakowie ul. Straszewskiego 17 31-101 Kraków https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/poland/
Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie ul. ks. Popiełuszki 36 30-860 Kraków http://www.konsulat.chorwacja.krakow.pl/
Konsulat Republiki Estońskiej w Krakowie ul. Floriańska 15/4 31-019 Kraków https://www.eesti.pl/ambasada-i-konsulaty-estonii-w-polsce-12080.html
Konsulat Republiki Finlandii w Krakowie ul. św. Anny 5 31-008 Kraków https://finlandabroad.fi/web/pol/honorary-consulates/-/asset_publisher/4sNllRsmWs2r/contactInfoOrganization/id/119571
Konsulat Republiki Litewskiej w Krakowie ul.Radzikowskiego 1 30-305 Kraków
https://pl.mfa.lt/pl/pl/konsulowie-honorowi
Konsulat Republiki Malty w Krakowie ul. Karmelicka 30/3 31-128 Kraków https://www.faceboo HYPERLINK “https://www.facebook.com/ConsulateRepublicMalta/” HYPERLINK
Konsulat Republiki Włoskiej w Krakowie Rynek Główny 12 Kraków https://iiccracovia.esteri.it/iic_cracovia/pl/avvisi
Konsulat Republiki Łotewskiej w Krakowie ul.Wielicka 28 30-552 Kraków https://www.mfa.gov.lv/pl/poland/ambasada/konsulowie-honorowi-lotwy-w-polsce
Konsulat Wielkiego Księstwa Luksemburga w Krakowie ul. Bogusławskiego 7/17 31-048 Kraków brak

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...