fbpx

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

W związku z tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku, wyborcy, obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, którzy mieszkają na terenie Polski mają prawo do głosowania.

GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW Z POLSKI:
W Krakowie mogą głosować obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, jeżeli są wpisani do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z art. 10 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
  • został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Możesz dopisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa w jednej z następujących lokalizacji:

Al. Powstania Warszawskiego 10, VII piętro, pokój 710, 712
ul. Wielickiej 28A, I piętro, stanowisko 7, 8
os. Zgody 2, parter, pokój 10

Wnioskodawca musi podać:
• Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, 
• Deklaracja, l
• Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał)- do wglądu.

Procedura nie podlega opłacie i trwa trzy dni od dnia wniesienia wniosku.

Dopisania do rejestru można dokonać w godz. 8.00—15.00.

Po wpisaniu do rejestru masz prawo do głosowania na kandydatów z Polski.

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW w języku polskim


PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW w języku angielskim

!UWAGA!
Angielska wersja językowa istnieje tylko dla pomocy i rozumienia treści!

Żeby dopisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa trzeba podać wypełniony wniosek i deklarację w JĘZYKU POLSKIM!

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...