fbpx

Informacja na temat bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie

Szanowni Państwo, Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie wznawia bezpośrednią obsługę klientów w zakresie: przyjmowania oświadczeń m.in. uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska po rozwodzie, przygotowania dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego.

Zapraszamy Państwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Umówienie wizyty jest  możliwe za pośrednictwem telefonu lub e-maila: [email protected]

(rezerwacja wizyty nie dotyczy rejestracji zgonów przy ul. Lubelskiej 27 i os. Zgody2).ul. Lubelska 29

1. Uznanie ojcostwa:

  • 12 616 55 31

2. Zmiana imienia i nazwiska i inne oświadczenia (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa; zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka; nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca):

  • 12 616 55 08

3. Sporządzanie aktów zgonu.

os. Zgody 2

1. Uznanie ojcostwa:

  • 12 616 88 62

2. Inne oświadczenia (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa; zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka; nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca):

  • 12 616 88 22

3. Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, ślub wyznaniowy, zaświadczenie do ślubu za granicą):

  • 12 616 88 22

4. Sporządzanie aktów zgonu.

ul. Lubelska 27 (Wejście od Sali Ślubów)

1. Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, ślub wyznaniowy, zaświadczenie do ślubu za granicą)

  • 12 616 55 49

ul. Wielicka 28 a

1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)

  • 12 616 55 25

Zachęcamy jednak Państwa do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i w dalszym ciągu korzystanie z możliwości załatwiania przez Internet:

• Rejestracji dziecka:

Zgłoś przez ePUAP urodzenie dziecka: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

W razie dodatkowych pytań:

Nasza Infolinia:

• 12 616 55 12 – ul Lubelska 29

• 12 616 88 56 – os. Zgody 2

Link do opisu usługi: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073

Uzyskania z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczeń:

Odbierz przez ePUAP odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

W razie dodatkowych pytań:

Nasza Infolinia:

• 12 616 55 13 – ul. Lubelska 29

• 12 616 88 55 – os. Zgody 2

Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18

Wszelkie informacje dostępne są na stronie BIP oraz www.obywatel.gov.pl.

Nadal pozostaje możliwość złożenia wniosków drogą:

  • pocztową na adres Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, 30 – 003 Kraków bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu stanu cywilnego przy ul. Lubelskiej 27, os. Zgody 2, Wielickiej 28a,
  • elektroniczną https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=45297#link11

oraz kontaktu mailowego:

[email protected]

Wniosków o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym nie należy wysłać za pośrednictwem e-maila.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadzone zostało ograniczenie liczby klientów przebywających w budynku, która odpowiada ilości czynnych stanowisk obsługi, dlatego też prosimy o przychodzenie do urzędu jedynie kilka minut przed planowaną wizytą (wcześniej klient nie zostanie wpuszczony do budynku). Pracownik zajmujący się wpuszczaniem klientów do budynku poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji i skierowania do odpowiedniego stanowiska obsługi.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. Prosimy także, aby posiadali Państwo własne długopisy.Prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości oraz instrukcji wydawanych przez osoby nadzorujące ruch klientów i wpuszczające do budynków.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...