Projekt PINK -Praca Innowacje Nauka Kompetencje – w ramach projektu  „Akcja Inkubacja” – skierowany jest dla osób ze Wschodu (głównie z Ukrainy i Białorusi), które są studentami czwartego/ piątego roku studiów lub są absolwentami studiów wyższych na polskich uczelniach.

Głównym celem projektu jest stworzenie i realizacja pierwszego w Polsce innowacyjnego mechanizmu zdobywania doświadczenia zawodowego. Mechanizmem tym jest PINK. Łączy on w sobie innowacyjne podejścia do nabywania doświadczenia zawodowego. Innowacyjność tych podejść polega na wzajemnym wymienianiu się już nabytych umiejętności, wiedzy zarówno przedsiębiorców Polskich jak i studentów ze Wschodu, które w perspektywie długoterminowej będą pomagały w rozwiązywaniu problemów związanych z rynkiem wschodnim i nawiązywaniu współpracy ze wschodnimi przedsiębiorstwami.

Projekt PINK pomaga w zwiększeniu aktywności zawodowej osób studiujących oraz zapewnia większą efektywność współpracy pomiędzy studentami/ absolwentami ze Wschodu i Polskimi przedsiębiorstwami poprzez programy szkoleniowe i stażowe. Programy te będą polegały na nabywaniu zarówno przez studentów jak i przedsiębiorców nowych umiejętności, kompetencji, doświadczenia w obszarze potrzebnym dla ich rozwoju.

Instagram

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

This post is also available in: polski Ukrainian