Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Efektywne zarządzanie czasem

10 października 2019 @ 17:30 - 19:30

PL
Efektywne zarządzanie czasem — ważna umiejętność teraźniejszości.
I chodzi nie tylko o pracę, ale również o jakość życia prywatnego.
Jak zarządzać czasem i zdążać wszystko, co ważne?

Podczas warsztatu trener Olga Voronska podzieli się skutecznymi technikami zarządzania czasem sprawdzonymi na własnym doświadczeniu oraz zdradzi tajemnice różnych metod planowania czasu, postara się nauczyć wyznaczać cele i opowie dlaczego jest ważna asertywność dla dobrego zarządzania czasem.
Dowiesz się również, jaki masz charakterystyczny styl zarządzania czasem.

Warsztaty zostaną podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną i, jak zawsze, będzie czas na wymianę doświadczeniem.

Plan warsztatów:
• Co to jest zarządzanie czasem lub czas jako zasób.
• Określamy Twój typ zarządzania czasem.
• Zmieniamy przyzwyczajenia.
• Identyfikujemy wartości i ustalamy priorytety.
• Tajemnicy dobrego planowania.
• Postawienie uzasadnionych celów.
• Znaj wroga z twarzy: walczymy z porywaczami czasu.
• Trenujemy asertywność.
• Dobry / zły multitasking.

Do zobaczenia!

ENG
Effective time management – an important skill of the present.
It is not only about work, but also about the quality of private life.
How to manage time and manage everything important?

During the workshop trainer Olga Voronska will share effective time management techniques proven on her own experience and will reveal the secrets of different time planning methods, will try to learn how to set goals and will tell you why assertiveness for good time management is important.
You will also find out what your characteristic time management style is.

The workshop will be divided into two parts: theoretical and practical and, as always, there will be time for the exchange of experience.

Schedule of the workshops:
– What is time management or time as a resource.
– We define your time management type.
– We’re changing our habits.
– We identify values and set priorities.
– The mystery of good planning.
– Setting legitimate objectives.
– Know the enemy from the face: we fight the time captors.
– We train assertiveness.
– Good/bad multitasking.

I’ll see you later!

UA
Вмілий тайм менеджмент — важливе уміння сьогодення.
І йдеться не лише про роботу, а і про якість приватного життя.
Як приборкати час і встигати все важливе?

Під час воркшоп, коуч Ольга Воронська, поділиться дієвими техніками покращення управління часу повіреними на власному досвіді та секретами, розповість про різні методи планування часу, як ставити цілі й чому важлива асертивність для хорошого тайм менеджменту.
Ви також дізнаєтесь, який вам притаманний стиль тайм менеджменту.

Воркшоп буде поділений на дві частини: теоретичну і практичну і, як завжди, буде час на обмін досвідом.

План тренінгу:
• Що таке тайм менеджмент або час, як ресурс.
• Визначаємо Ваш «тип тайм менеджменту».
• Змінюємо звички.
• Ідентифікація цінностей і постановка пріоритетів.
• Секрети доброго планування.
• Як ставити розумні цілі.
• Знати ворога в обиччя: боремося з викрадачами часу.
• Тренуємо асертивність/делегуємо завдання.
• Добрий/Злий мультитаскінг.

До зустрічі!

ROS
Умелый тайм менеджмент — важное умение нашего времени.
И речь идет не только о работе, но и о качестве личной жизни.
Как приручить время и успевать все важное?

Во время воркшопа, коуч Ольга Воронська, поделится действенными техниками улучшения управлением временем поверенными на собственном опыте и секретами, расскажет о различных методах планирования времени, как ставить цели и почему важна ассертивность для хорошего тайм менеджмента.
Вы также узнаете, какой вам присущ стиль тайм менеджмента.

Воркшоп будет поделен на две части: теоретическую и практическую и, как всегда, будет время на обмен опытом.

План тренинга:
• Что такое тайм менеджмент или время, как ресурс.
• Определяем Ваш тип тайм менеджмента».
• Меняем привычки.
• Идентификация ценностей и постановка приоритетов.
• Секреты хорошего планирования.
• Как ставить разумные цели.
• Знать врага в лица: боремся с похитителями времени.
• Тренируем ассертивность/делегируем задачи.
• Добрый / злой мультитаскинг.

До встречи!

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
10 października 2019
Czas:
17:30 - 19:30
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/397429740949619

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski