Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Co Warto Wiedzieć Na Temat Pracy W Polsce?

15 listopada 2018 @ 18:00 - 20:00

PL 🇵🇱️ UA 🇺🇦️ RU 🇷🇺️ EN 🇬🇧️
PL 🇵🇱️
Pracujesz? Lub planujesz pracować i chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach zatrudniania? Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich obcokrajowców planujących podjąć pracę w Polsce. Będziemy dyskutować nad rodzajami umów, które są z reguły używane w Polsce. Warunki pracy i płacy będą dla nas interesującym tematem. Przedyskutujemy zakres świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem (obowiązkowych i dodatkowych) i zasady wypłaty wynagrodzeń.
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić gdy pracownik jest traktowany w niewłaściwy sposób czy dyskryminowany. Co zrobić, gdy wydarzy się wypadek. Złożyć skargę do instytucji publicznej? Czy założyć związek zawodowy?
Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań związanych z zatrudnieniem poza kwestiami ubezpieczenia społecznego i emerytury.
Spotkanie dla obcokrajowców z radcą prawnym dr. Adamem Bulandrą

UA 🇺🇦️
Ти працюєш? Або планєш працювати і хочете дізнатися більше про принципи прийняття на роботу? Зустріч призначена для всіх іноземців, які планують працювати в Польщі. Ми будемо обговорювати типи договорів, які, як правило, використовуються в Польщі. Умови роботи та оплати будуть для нас цікавою темою. Обговоримо обсяг соціальних виплат, пов’язаних з працевлаштуванням (обов’язкових і додаткових) і порядок виплати заробітної плати.
Ми постараємося відповісти на питання, що робити, коли співробітник розглядається неналежним чином або у випадках дискримінації. Що робити, якщо станеться нещасний випадок. Подати скаргу на державну установу чи до профспілки?
Учасники матимуть можливість задавати питання, пов’язані з працевлаштуванням за межами питаннями соціального страхування та пенсії.
Зустріч для іноземців проведе адвокат доктора Адам Буландра

RU 🇷🇺️
Ты работаешь? Или планируете работать и хочешь узнать больше о принципах принятия на работу? Встреча предназначена для всех иностранцев, которые планируют работать в Польше. Мы будем обсуждать типы договоров, которые, как правило, используются в Польше. Условия работы и оплаты будут для нас интересной темой. Обсудим объем социальных выплат, связанных с трудоустройством (обязательных и дополнительных) и порядок выплаты заработной платы.
Мы постараемся ответить на вопрос, что делать, когда сотрудник рассматривается ненадлежащим образом или в случаях дискриминации. Что делать, если произойдет несчастный случай. Подать жалобу на государственное учреждение или в профсоюз?
Участники будут иметь возможность задавать вопросы, связанные с трудоустройством за пределами вопросами социального страхования и пенсии.
Встреча для иностранцев проведет адвокат доктора Адам Буландра
EN 🇬🇧️
If you are working or just planning to start working and want to learn more about employee rights?
The meeting is dedicated to all foreigners that are planning to be employed in Poland. We will discuss what types of contracts are commonly used in Poland and their differences. Terms, conditions of employment will be another interesting part.
We will discuss the benefit packages linked to general employment (obligatory and supplementary) and remuneration payment rules.
Types and terms of job termination will be another revealed mystery.

We will try to answer the question what to do when you are treated badly or discriminated. What to do if accident happened? Complain to public institutions? Or may be establish a unions? You will be also able to ask questions on everything connected with labor apart from social insurance and pensions.
Meeting for foreigners with legal counselor dr. Adam Bulandra

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
15 listopada 2018
Czas:
18:00 - 20:00
Wydarzenie Category:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/185020595741245

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski