fbpx

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę

Dziecko do 18 roku życia, będące uczniem szkoły, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane jest do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę.

Ze względu na długie terminy oczekiwania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców, rodzice obcokrajowcy nie mogą wpisać dzieci do ich ubezpieczenia zdrowotnego, o ile sami jeszcze jego nie posiadają. W tym przypadku dziecko ma być zgłoszone do ubezpieczenia przez szkołę na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Wzór wniosku rodzica o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę jest w załączniku.

Szkoła informuje o zgłoszeniu Wydział Edukacji UMK.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...